Agenda

Bijen-project

De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) is een project gestart om (wilde) bijen meer kans te geven in onze omgeving. Er is een samenwerking gaande met de gemeente, Staatsbosbeheer,  Landschapsbeheer om dit te realiseren. Dorpsbelangen ondersteunt dit graag en doet mee met de werkgroep, samen met enkele enthousiaste vrijwilligers van het dorp. OBS Letterwies doet ook mee. Het plan is Nieuwolda ‘bijenrijker’ te maken wat ten goede komt aan de natuur, bijvoorbeeld door bijenvriendelijke planten en bomen een plek te geven, de leefomgeving aan te passen (dood hout). Google heeft als bedrijf een bescheiden budget ter beschikking gesteld. bijen-app ‘BijerBij’ Op 27 maart zou de presentatie van bijen-app worden gehouden, in de Klinker. Helaas is dit niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Maar de app is wél in gebruik genomen! De app ´BijerBij´ werkt eenvoudig: Iemand die een bijvriendelijke maatregel heeft genomen  kan deze met een foto en een korte beschrijving melden in de app. Deze informatie wordt geplaatst in een tijdlijn zodat anderen dit kunnen bekijken.  De genomen maatregelen staan ook op kaart, zodat men kan zien welke maatregelen er in de eigen buurt genomen zijn.  De app BijerBij richt zich op de honingbij én de wilde bij (inclusief de hommels).  De app is landelijk te gebruiken. De app richt zich behalve op burgers ook specifiek op boeren. De agrarische collectieven willen op deze manier hun leden stimuleren om meer bijvriendelijke maatregelen te nemen. Maar ook te laten zien wat zij nu al doen voor de bij.  Het gaat dan onder andere over de aanleg van bloemrijke akkerranden en een bijvriendelijke geïntegreerde gewasbescherming.  De app is is het afgelopen jaar in Groningen ontwikkeld. Bewoners van Nieuwolda, Midwolde, Bedum en Loppersum hebben meegedacht over de inhoud en hebben de app getest.  Financiële steun kwam van Google, de Provincie Groningen, de drie Rabobanken in de Provincie Groningen  en het fonds ten behoeve van de Landbouw in Groningen.  Door de huidige corona-lockdown is het niet mogelijk om de app feestelijk te lanceren en alle betrokken te bedanken voor het mogelijk maken van deze app. Dit zal op een later moment plaatsvinden. ´BijerBij´ is gratis te downloaden via de App Store en Play Store.

Inloopspreekuur gemeente en

Sociaal Werk Oldambt rond de

waardedalingsregeling

Vanaf 1 januari 2021 inwoners uit Oldambt een aanvraag kunnen indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. Voorlopig zijn er geen spreekuren, wel is contact mogelijk! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaan de inloopspreekuren van onze gebiedsregisseur in Nieuwolda voorlopig niet door. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen in Nieuwolda of de versterkingsoperatie? Dan kunt u uiteraard wel contact opnemen met : Ali Dammer (gebiedsregisseur): Telefoon: (0597) 48 20 00  E-Mail: info@gemeente-oldambt.nl Daarnaast zouden vanaf 1 januari 2021 twee steunpunten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geopend worden in onze gemeente, waaronder in Nieuwolda. De ope¬ning van deze steunpunten is ook uitgesteld in verband met de lockdown. Heeft u vragen over schademeldingen, de waardedalingsregeling of andere schaderegelingen dan kunt u contact opnemen met het IMG: Telefoon: 0800 4444 111 E-Mail: contact@schadedoormijnbouw.nl