FINANCIËN Dorpsbelangen heeft een jaarlijks budget van rond de 5000 euro per jaar, verkregen van de gemeente. Waarbij we zg leefbaarheidsgelden kunnen uitgeven maar ook organisatiegelden hebben. Zo besteden we bv geld aan: Vergaderingen, verenigingsavonden, activiteiten. In de afgelopen jaren was dat bv aan: Koningsspelen * Uitvoering sv Oldambt * Kinderspelweek * Dorpsfeest * Sinterklaasintocht * Hertenkamp * Bibliotheek Uitleenpunt Heeft u dit jaar een activiteit voor het dorp? Vraag dan na hoe u een bijdrage van ons kunt ontvangen!

PROJECTEN

Ø NIEUWOLDA ENERGIENEUTRAAL is DUURZAAM NIEUWOLDA Lopend project over 2013-2017. Inmiddels komt er het project  Ø AARDBEVINGEN/GASWINNINGS-PROBLEMATIEK Lopend project. Zorgen inventariseren en informatie inwinnen bij bewoners.  Contacten o.a. met gemeente. Ø HERTENKAMP Dorpsbelangen denkt mee en ondersteunt Stichting Nieuwolda hierin.  Ø PLUKTUIN Nieuw plan is ingediend door particulier initiatief, ondersteund door Dorpsbelangen. Is actief inmiddels i.s.m. Oosterlengte/het Hamrik. Ø NETWERK Verenigingenavonden organiseren met contacten met verenigingen in het dorp, plan: 1-2 jaarlijks laten terugkeren. Ø BESTUUR en STATUTEN Aanpassing van de statuten door een nieuw huishoudelijk reglement.  Ø VANDALISME en OVERLAST Contacten onderhouden met wijkagent. Ø JEUGD Ontwikkeling jeugdsoos en speeltuin Menterwoldeweg.
Werkzaamheden Dorpsbelangen
HEEFT U INSPIRATIE,  WENSEN of SUGGESTIES? (Tips voor ons dorp, wat moet er anders? Wat moet er beter?) Laat het ons weten! Én: we zoeken nog nieuwe bestuursleden!!! Vindt u het leuk om mee te denken voor het dorp? Meldt u aan bij een van de bestuursleden!!