Vereniging

Dorpsbelangen

Nieuwolda

Dorpsbelangen = • Belangenbehartiging voor alle inwoners in het dorp, vanuit de gemeente gestimuleerd; • We willen spreken voor alle dorpsbewoners (zonder last of ruggespraak); • We zijn politiek onafhankelijk; • We willen bijdragen aan de bevordering van een goed woon- , werk- en leefkwaliteit voor alle inwoners; • We spannen ons in om de invloed van inwoners op hun eigen omgeving te vergroten; • Het gemeenschapsgevoel stimuleren is een belangrijk doel; Hoe doen we dit onder meer? Door: • We krijgen een jaarlijks budget van de gemeente voor activiteiten die de gemeenschapszin bevorderen, ook is er een organisatiebudget; • Hulp en ondersteuning krijgen we vanuit de gemeente (Ali Dammer, gebiedscoördinator) en het welzijnswerk (Elzo Bruggers). • We hebben een vaste maandelijkse vergadering; • Geregeld zijn er extra bijeenkomsten rond diverse projecten; • We onderhouden contacten binnen het dorp en daarbuiten; met o.a. verenigingen, belanghebbenden, bedrijven. • Samen met de gemeente houden we een jaarlijkse schouw. Hierin worden de aandachtspunten in het dorp langsgelopen, mn. rond de wegen en groen maar alle aandachtspunten kunnen aan de orde komen. • Iedere inwoner van Nieuwolda kan input leveren en punten aandragen, en desgewenst (en op uitnodiging) aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen.