Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van april 2019   Besluit Oosterlengte rond schrappen inkoop bij Attent Bennink Ons is ter ore gekomen dat Zorggroep Oosterlengte, die prominent aanwezig is in Nieuwolda met verpleegcentrum ’t Hamrik, een besluit heeft genomen niet meer bij de Attent (Bennink) de ‘dagelijkse boodschappen’ te kopen voor ‘t Hamrik maar dat er een gezamenlijke inkoop elders plaatsvindt door alle verpleeghuizen van Oosterlengte samen. Dit zou goedkoper zijn. Consequenties hiervan zijn nu nog niet geheel te overzien maar het leidt geen twijfel dat het een groot probleem zal zijn voor de Attent in ons dorp. Personeelverlies? Mogelijk gehele sluiting is zeer wel denkbaar, want de afname van etenswaar was aanzienlijk. Uiteraard lijkt het argument dat zo’n gezamenlijke inkoop (ongetwijfeld) goedkoper is een goede want alle organisaties zullen niet teveel geld willen uitgeven. De vraag is of dit een voldoende goede reden is want er zijn meer redenen waarom dit juist niet de goede beslissing is, vindt Dorpsbelangen. Het gaat natuurlijk om de leefbaarheid in het algemeen, die achteruit gaat mocht de Attent het niet redden in de toekomst. Wat te denken van ouderen die weinig andere keuze hebben dan hier hun boodschappen te doen? Als de voorzieningen in het dorp afnemen zal het minder aantrekkelijk zijn hier te wonen. Wij denken dat Oosterlengte hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft en niet alleen het argument ‘kostenbesparing’ kan hanteren. Overigens hebben alle inwoners van Nieuwolda ook een verantwoordelijkheid hierin, echter maatschappelijke instellingen des te meer. Dorpsbelangen maakt zich ernstige zorgen en hebben deze al met klem aangegeven bij de gemeente en bij ‘t Hamrik. Wij sporen aan tot een gesprek op niveau tussen gemeente en Oosterlengte. Ook sturen wij een brief met (bovenstaande) argumenten naar Oosterlengte. Uiteraard houden wij u op de hoogte, als u zelf actief wilt zijn of suggesties heeft laat het weten! Project Aardgasvrij ‘Nieuwborgen’ Nieuwborgen.net wordt het eerste lokale en coöperatieve groengasnetwerk van Nederland. Het doel van dit proeftuinproject is te werken naar NUL kuub AARDgas in Nieuwolda en Wagenborgen, te bereiken door: 1. Isolatie. Des te beter geïsoleerde woningen, des te minder energiegebruik voor warmte;  2. Duurzaam gebruik van het bestaande gasnetwerk. Lokaal groen gas van de biovergister in Nieuwolda wordt met een nieuwe leiding rechtstreeks in het zelfstandige netwerk van de dorpen gebracht worden; 3. Waterstof bijmengen (tot ca. 20%). Vanaf het bedrijvenpark in Delfzijl wordt waterstof als restproduct via een bestaande leiding aangesloten op het netwerk van Nieuwborgen.net; 4. Extra warmtevraag (‘s winters) plaatselijk bijverwarmen, bijv. met (zonne-)stroom of houtproducten. Het hele plan is na te lezen op de website: www.nieuwborgen.net De Hanzehogeschool is ook betrokken bij dit project en enkele studenten willen zich graag voorstellen: Beste buurtbewoners, U heeft waarschijnlijk allemaal meegekregen dat Nieuwolda de proeftuin wordt als we het hebben over aardgasvrij wonen. Hier gaan ook wij, 3 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, ons de komende weken mee bezig houden. Vandaar dat wij de kans willen pakken om ons bij deze aan u voor te stellen. Wij zijn Lars, Roos en Nienke en wij zijn momenteel druk bezig met onze opleiding Vastgoed en Makelaardij en vanuit onze opleiding gaan wij ook meedenken en -werken met het project dat uw dorp in de 2022 aardgasvrij moet gaan maken. In de komende weken gaan wij onderzoeken hoe de bewoners van Nieuwolda aankijken tegen het plan om van het aardgas af te gaan. Wij hopen uiteindelijk uw opmerkingen, wensen en aanmerkingen duidelijk in kaart te kunnen brengen. Om uw mening te kunnen ontvangen zullen wij in de komende weken in het dorp rondlopen in de hoop een enquête met u te kunnen invullen of een goed gesprek met u te kunnen voeren. Mocht u vóór de enquête al contact met ons willen opnemen, dan kunt u terecht bij de dorpsbelangenvereniging of zijn wij zelf bereikbaar via de onderstaande mail. Wij hopen de komende weken wat voor u te kunnen betekenen! Met vriendelijke groeten, Lars Groenewold, Roos Jongsma en Nienke Ritsema. (bereikbaar via de e-mail op: n.ritsema@st.hanze.nl). Veilige fietsverbinding Nieuwolda – Midwolda (vervolg) Met de gemeente en dorpsbelangenverenigingen Midwolda en Oostwold zijn we in overleg over het realiseren van een veilige fietsverbinding tussen Nieuwolda en Midwolda via de Kerkelaan en / of de Nieuwlandseweg. De aanwonenden en landeigenaren zijn hierbij belangrijke partijen en worden persoonlijk betrokken. Het afsluiten voor (doorgaand) autoverkeer over de Kerkelaan dan wel de Nieuwlandseweg is daarbij een mogelijkheid, behalve aanwonenden mogen hier dan geen auto’s meer rijden. Voor beide wegen zijn argumenten voor en tegen om tot eventueel autovrij/-luw maken over te gaan. Het doel is de verbinding naar Midwolda (en verder) veiliger te maken voor dagelijks en recreatief fietsverkeer. Uw mening vinden wij belangrijk. Graag horen wij uw bezwaren of suggesties. Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Wilt u zich ook inzetten voor Nieuwolda?! Een dorp als Nieuwolda houden we samen leefbaar. Inzet van iedereen is daarvoor belangrijk. Allemaal hebben we onze dagelijkse bezigheden maar wellicht kunt u of kan jij wat tijd besteden aan ons mooie dorp. Diverse verenigingen hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten en voorzieningen in Nieuwolda in stand te houden. Dit geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Wil je meedoen in het bestuur van Dorpsbelangen of op een andere manier actief zijn voor Nieuwolda? Neem dan contact met ons op! Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55 33 1810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!