Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van december 2018 Verslag verenigingenavond Een goed functionerend verenigingsleven is uitermate belangrijk voor de leefbaarheid. Daarom is het goed dat de onderlinge relaties tussen verenigingen zo optimaal mogelijk zijn. Dorpsbelangen organiseerde op 2 november jl. weer een verenigingsavond in dorpshuis ‘t Trefpunt. Op de uitnodiging hebben een tiental verenigingen positief gereageerd. Ook waren er vertegenwoordigers van de gemeente (Ali Dammer) en het sociaal werk (Elzo Bruggers) aanwezig. Dit contactmoment gaf de gele- genheid om (in zoverre men dit nog niet wist) nader kennis met elkaar te maken. Het was een interessante, maar vooral gezellige avond, waar veel informatie werd uitgewisseld. Dit had zowel betrekking op de stand van zaken bij de afzonderlijke verenigingen, als het verenigingsleven in zijn totaliteit. Als tweede deel van de avond werd er breder gekeken en kwamen de verschillende ontwikkelingen binnen en buiten de Nijwolmer samenleving aan de orde. Belangrijk is dat we op de hoogte zijn van elkaars wensen en aandachtspunten. En dat de lijnen kort zijn, bv ook met de gemeente. Het was al met al een inspirerende avond waarvan de aanwezigen, na afloop van mening waren dat het jaarlijks structureel organiseren van een verenigingsavond van groot belang voor het dorp is. Een aantal verenigingen hebben toegezegd om het organiseren van een verenigingsavond volgend jaar samen met dorpsbelangen op te gaan pakken. Snelheidsdisplays (2)
Sinds een aantal weken hebben we een snelheidsdisplay werkzaam in het dorp. Deze hangt momenteel nog
langs de Wagenborgerweg. Binnenkort wordt deze verplaatst naar de Hoofdstraat. Dan krijgen we ook nadere
informatie over hoe hard er is gereden. Nu weten we dat nog niet maar t.z.t. kunnen we dat melden. Het is de
bedoeling dat de kast om de 6 - 8 weken een andere plek krijgt.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om mee te denken in de werkgroep ‘verkeer en veiligheid’ dan kunt u
contact opnemen met dorpsbelangen Nieuwolda. WABP (2), oproep
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. In het vorige In1966 hebben we melding gemaakt van het plan borden
te plaatsen. Er is reeds een groep aangemeld, het zou mooi zijn dat er nog een of twee groepen kunnen komen,
om de veiligheid in het hele dorp zo groot mogelijk te maken. Wilt u meedoen als straat/buurt laat het weten.
Dorpsbelangen kan met de gemeente voor een aantal borden zorgen, maar alleen als er ook WhatsApp-
groepen zijn. Kortom: meldt u aan of start een groep. Laat het weten. Jaarstart
Net als vorig jaar wil Dorpsbelangen een ‘jaarstart’ (nieuwjaarsborrel) organiseren om het jaar goed te
beginnen. Iedereen is welkom op zondag 13 januari in ’t Trefpunt. Kom gezellig langs maar ook als er vragen of
wensen zijn over zaken aangaande het dorp en de leefbaarheid.
En ook al duurt dat nog even: uiteraard wenst Dorpsbelangen u alvast fijne feestdagen toe en een goede
overgang naar 2019!
Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk (SWO)
Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur in ’t Trefpunt door Ali Dammer, gebiedsregisseur
van de gemeente, en Elzo Bruggers van SWO. Als u vragen heeft: loop langs!
Contactgegevens:
ali.dammer@gemeente-oldambt.nl (tel. 06-256 86 014)
e.bruggers@sociaalwerkoldambt.nl (tel. 06-119 02 879).
  Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55331810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!