Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van december 2019   Samenwerking voor verbinding Oudlandseweg-Gereweg Om de verbinding van de Oudlandsweg met de Gereweg gerealiseerd te krijgen zijn de Verenigingen Dorpsbelangen Midwolda, Oostwold en Nieuwolda met elkaar in overleg. Doel is een voorstel in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). De aansluiting is voor de drie dorpen een al jarenlang gekoesterde wens. Zowel Midwolda als Oostwold heeft dit opgenomen in de dorpsvisie. Voor Nieuwolda is het een belangrijk speerpunt. Voor Midwolda, Oostwold en Nieuwolda is het tot stand komen van deze verbinding onder andere belangrijk voor: Verkeersveiligheid Woonkwaliteit Wegkwaliteit bereikbaarheid bedrijven/polders aansluiting met andere delen in de gemeente én provincie én verder Waar nodig of gewenst zoeken we naar mogelijkheden om inbreng van diverse betrokkenen mee te nemen in het voorstel of de latere uitwerking. Over het verdere verloop blijven we u informeren. Toch Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding?! Na de uitspraak van de Raad van State in december 2018 leek het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding van de baan. Voorlopig althans. Bij Dorpsbelangen en andere betrokkenen leefde al wel de verwachting dat de initiatiefnemers een nieuwe poging zouden wagen om de door hen gewenste uitbreiding gerealiseerd te krijgen. Deze verwachting blijkt inmiddels waarheid. Na diverse aanpassingen op de eerdere plannen door de initiatiefnemers , zijn afgelopen zomer hiervoor de eerste politieke stappen in de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen gezet. Het lijkt erop dat er verder vervolg aan gegeven wordt. De verwachting is dat deze vervolgprocedure wel eens erg snel opgepakt kan worden. Daarom zijn we als Dorpsbelangen weer in gesprek met onder andere Dorpsbelangen Nieuw Scheema/’t Waar en Stichting Oldambt Windmolenvrij. Voor nu leek het ons goed u te informeren dat dit onderwerp weer op de agenda’s staat. Mocht u informatie hebben of van betekenis kunnen/willen zijn voor Dorpsbelangen inzake dit onderwerp dan vernemen we dit graag. Zodra er meer bekend is ontvangt u verder bericht. Nieuwborgen.net: positieve energie op goed bezochte dorpsavond Op 14 november is in ’t Trefpunt onder leiding van Jetta Post (bekend van RTV Noord) door inwoners van vooral Nieuwolda actief meegedacht over het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen, oftewel Nieuwborgen.net. Met ruim 100 aanwezigen is in een goede sfeer gesproken over kansen, risico’s en voorwaarden van het project. De soms kritische, maar vooral inhoudelijke vragen zijn goed beantwoord door de diverse deskundigen. Voorzitter van Dorpsbelangen, Teddy Rozeveld, tijdens de avond: “Het is een kans om Nieuwolda klaar te maken voor de toekomst. De rol van ons bestuur is nu dat we zeker willen zijn dat alle inwoners betrokken worden bij het plan.” Een aantal inwoners heeft zich tijdens de avond gemeld om aan het vervolg mee te doen. Op verschillende manieren wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Nieuwborgen.net. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Samen geven we Nieuwolda positieve energie! Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (wél op 7 januari, echter niet op 3 december!) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Wilt u zich ook inzetten voor Nieuwolda?! Een dorp als Nieuwolda houden we samen leefbaar. Inzet van iedereen is daarvoor belangrijk. Allemaal hebben we onze dagelijkse bezigheden maar wellicht kunt u of kan jij wat tijd besteden aan ons mooie dorp. Diverse verenigingen hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten en voorzieningen in Nieuwolda in stand te houden. Dit geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Wil je meedoen in het bestuur van Dorpsbelangen of op een andere manier actief zijn voor Nieuwolda? Neem dan contact met ons op! Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55 33 1810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!