Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van december 2020 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Info rond maatregelen voor het aardbevingsgebied Onderstaand belangrijk  nieuws kwam ons ter ore, welke ook al in andere media is genoemd: er zijn verschillende maatregelen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied financieel tegemoet te komen. Hieronder betreft het de zg Waardedalingsregeling. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners uit Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning. De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade. Voor meer informatie: kijk op de site van de gemeente. Verkeer in Nieuwolda, matrixbord Vlak na de zomerperiode heeft het matrixbord dat de snelheid registreert en aangeeft aan de Oostkant van het dorp gehangen, richting het dorp ter hoogte van de Kamp. De snelheden die werden geregistreerd laat een beeld zien dat 15 % van de auto’s er harder rijdt dan 50 km per uur. 60-70 % rijdt harder dan 30, wat daar de maximum snelheid is (aan de Hoofdweg Oost). Het blijft ons inziens nodig om aandacht te geven aan de snelheid van het verkeer. We hopen dat door het matrixbord de bewustwording aanwezig blijft. Momenteel hangt het matrixbord richting het Noorden, aan de ‘bovenkant’ van de Wagenborgerweg. Als u ideeën heeft over het gebruik van het matrixbord en bv een voorstel heeft over een nieuwe plek, kunt u dit aangeven, laat het aan ons weten. 2020 bijzonder jaar Dit jaar was wel een bijzonder jaar kunnen we wel zeggen, helaas zijn veel bijeenkomsten en plannen niet doorgegaan voor ons dorp door de coronamaatregelen, dat is erg spijtig. Uiteraard hopen we dat het volgend jaar beter gaat worden, dat we in 2021 weer meer kunnen doen met z´n allen, meer bijeenkomsten en evenementen kunnen organiseren. Intussen is er ook wel het een en ander aan de hand geweest het afgelopen jaar, zoals de ontwikkelingen rond  Nieuwborgen, de versterkingsoperatie, de opening van de speeltuin, plaatsing van het (eerste gedeelte van het) windmolenpark bij Delfzijl, de lancering van de bijen-app, aangeven van wensen voor het Toukomst-project en nog steeds zoeken we naar nieuwe bestuursleden. De ontwikkeling van het glasvezelnet staat (op het moment van schrijven) nog open. Dorpsbelangen heeft in 2020 de volgende projecten gesteund met een bijdrage uit de leefbaarheidsgelden: bibliotheek in ’t Hamrik, opening speeltuin, bijdrage aan de Rederijkerskamer, de Sinterklaasviering, project survivalbaan, ook de bezorging van het innetje voor het hele dorp in de maand november. We kijken uit naar wat er in 2021 op ons afkomt. We hopen dat met u samen te doen. Voor de komende maand en feestdagen alvast het allerbeste gewenst! Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Meedenken met Dorpsbelangen? Als u zich aangesproken voelt tot een of meerdere onderwerpen, hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)