Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van februari 2020  Oldambt gaat aan de slag met plannen voor NPG-geld Al eerder is aangegeven dat het Nationaal Programma Groningen investeert in de toekomst van Groningen. Er is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar voor de groei van de economie, het aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt en projecten die zorgen voor de verbetering van de leefbaarheid, de natuur en het klimaat. Geld voor projecten die op korte termijn kunnen starten. Gemeente Oldambt krijgt ook een financiële bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen. Dat is nu vastgesteld op 22 miljoen euro. De vraag is op welke manier de ‘brede welvaart’ versterkt kan worden in Oldambt? Aan inwoners, ondernemers en organisaties in Oldambt wordt gevraagd om mee te denken en hun ideeën in te dienen. Inhoud zg lokaal plan De plannen moeten van het NPG gaan over het versterken van de brede welvaart. Maar wat is brede welvaart precies? Brede welvaart gaat over levensgeluk. Het Nationaal Programma wil daar op een positieve manier aan bijdragen. In het programmakader staan vier ambities beschreven, namelijk: · Zorgen voor toekomstbestendige economische groei en een ideaal vestigingsklimaat; · Het versterken van de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van inwoners; · Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving; · Een goede invulling van de energietransitie en klimaatbestendigheid.  Dorpsbelangen denkt mee hierin maar wil graag met dorpsbewoners in contact komen voor ideeën. Dus zijn er ideeën, laat het weten! Verder informatie staat ook op de website van de gemeente. Vragenlijst lokale democratie Ook op de website van de gemeente staat een vragenlijst over het functioneren van de gemeente en de besluitvorming. In de online vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo kunnen inwoners aangeven wat ze vinden van de samenwerking met de gemeente en vertellen wat ze vinden van de manier waarop de gemeente communiceert. In de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over de invloed van inwoners op beleid en over bewonersinitiatieven. Ook kunt u aangeven of u zich voldoende vertegenwoordigd voelt door Dorpsbelangen. Ook wij vinden dat uiteraard belangrijk om te weten. De vragenlijst staat open tot en met 7 februari en is te vinden op www.gemeente- oldambt.nl/onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Website Dorpsbelangen Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Of telefoonnummer: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris) Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!