Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van februari 2021 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Geen spreekuren, wel contact In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaan de inloopspreekuren van onze gebiedsregisseur in Nieuwolda voorlopig niet door. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen in Nieuwolda of de versterkingsoperatie? Dan kunt u uiteraard wel contact opnemen met Ali Dammer (gebiedsregisseur): Telefoon: (0597) 48 20 00  E-Mail: info@gemeente-oldambt.nl. Daarnaast zouden vanaf 1 januari 2021 twee steunpunten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geopend worden in onze gemeente, waaronder in Nieuwolda. De ope¬ning van deze steunpunten is ook uitgesteld in verband met de lockdown. Heeft u vragen over schademeldingen, de waardedalingsregeling of andere schaderegelingen dan kunt u contact opnemen met het IMG: Telefoon: 0800 4444 111 E-Mail: contact@schadedoormijnbouw.nl. Versterkingsoperatie Nieuwolda In 2020 is de versterkingsoperatie in Nieuwolda gestart met het onderzoeken van de 222 adressen in Nieuwolda die mogelijk versterkt moeten worden om aardbevingsbestendiger te worden. Ondertussen wordt telkens gesproken over de aanpak van de versterking. Hoe kan dit sneller en wat kan anders als de gaswinning lager wordt en uiteindelijk stopt? Vanaf 2021 zullen voor steeds meer bewoners de versterkingsadviezen klaar zijn. Hopelijk kan dan ook met de eerste versterkingen daadwerkelijk gestart worden. Dit kan zijn door de aanpak gebaseerd op eerdere informatie, maar ook op basis van de nieuwe aanpak uit 2020, die rekening houdt met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Welke aanpak ook van toepassing is, het gaat erom, dat u als woningeigenaar meer te zeggen hebt over wat er met uw woning gedaan wordt. Als dorpsbelangen zijn we in januari 2021 met onze collega’s uit Nieuw Scheemda/’t Waar, Scheemda, Midwolda en Oostwold weer bijgepraat in een online-samenkomst over de  stand van zaken van de versterkingsoperatie. Hierbij is ook stilgestaan bij de verschillen tussen de oude en nieuwe aanpak. In Oldambt zal voor een relatief groot deel de nieuwe aanpak voorgesteld worden. Wel is er de mogelijkheid, dat vergelijkbare situaties ook op een vergelijkbare manier aangepakt worden. Voor alle duidelijkheid, de versterking is iets anders dan het herstellen van schade. Het kan zijn, dat u schade heeft aan uw woning, maar (nog) niet in aanmerking komt voor versterking. Heeft u zelf wel het idee, dat dit zou moeten dan kunt u zich hiervoor melden bij de gemeente of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Waardedalingsregeling Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook inwoners van Nieuwolda zich aanmelden bij het IMG voor de waardedalingsregeling. Heel in het kort houdt dit in, dat u als eigenaar 2,7% van de WOZ- waarde van uw woning op 1-1-2019 kunt krijgen. Elke eigenaar moet dit zelf aanvragen. Dus, als u samen met uw partner ieder voor de helft eigenaar bent, dient u beiden apart een aanvraag in voor uw eigen deel. Meer over aardbevingen/gaswinning Ook zal vanaf 2021 de regeling opengesteld worden voor immateriële schade, ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Dit is een strikt persoonlijke regeling, die rekening houdt met ieders eigen omstandigheden. Deze regeling wordt uitgevoerd door het IMG, waar u ook meer informatie kunt krijgen en straks de aanvraag kunt doen. Daarnaast zijn er diverse andere regelingen en maatregelen, die misschien voor u gelden of interessant zijn, zoals: - subsidie energiebesparing aardbevingsbestendig huis - diverse regelingen voor karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten - Agroloket voor agrarische bedrijven - Maatregelen voor ondernemers - Kortere vergunningsprocedures bij versterkingsprojecten - Zelf schade opnemen met de Mijnbouwschade app Veel informatie over de aardbevingen in het algemeen en de versterkingsoperatie is te vinden op de website van de gemeente: www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en- leven/aardbevingen Nieuwborgen: Padwiezer in Nieuwolda en Wagenborgen van start Vanaf 25 januari kunnen inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen gas besparen met behulp van de Padwiezer. De Padwiezer is een uitgebreide folder, waarin verschillende eenvoudige mogelijkheden staan om minder gas te gebruiken. De Padwiezer valt net als de Bespaartas onder de campagne ‘Waarm en Zuneg thoes’ van Nieuwborgen.net. Deze maand valt de Padwiezer bij alle woonadressen in beide dorpen op de mat. De Padwiezer bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan twee paden met eenvoudige mogelijkheden om gas te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van verwarmingsbuizen of het afstellen van de cv-installatie. Ook kunnen huiseigenaren advies inwinnen over welke grotere maatregelen voor de eigen situatie het beste zijn. De grotere maatregelen staan in het tweede deel van de Padwiezer. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken zoals het isoleren van het dak of het plaatsen van een warmtepomp. Nieuwborgen.net gaat het tweede deel van de Padwiezer eerst testen bij 30 zogenaamde Verkennerswoningen. Heeft u vragen over de Padwiezer? Stuur deze dan in een e-mail naar info@nieuwborgen.net of bel tijdens werkdagen naar 06 - 21 92 24 27. Over Nieuwborgen.net: De gevolgen van de gaswinning zijn in onze provincie duidelijk te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De overheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op lokaal geproduceerd groen gas. En om te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Overlast en vernielingen in het dorp Helaas hebben we de laatste weken weer vernielingen gezien in het dorp, bijvoorbeeld in en rond de haven en de nieuwe speeltuin. Ook zijn verkeersborden en -palen uit de grond gehaald en kapotgemaakt. Erg naar en beneden alle peil! Dorpsbelangen heeft hier uiteraard aandacht voor en we willen dit graag oplossen. Heb je / heeft u ideeën? Kom hier dan mee bij dorpsbelangen. Meldingen over de vernielingen en het herstel hiervan kunt u het beste melden bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). Maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw buurt of van een buurtbewoner, dan kunt u dit bij de gemeente melden via het Meldpunt Veiligheid en zorg. Beiden zijn te vinden op: www.gemeente-oldambt.nl/overzicht-klachten-en-meldingen Meedenken met Dorpsbelangen? Als u zich aangesproken voelt tot een of meerdere onderwerpen, hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)