Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van januari 2019 Verslag bijeenkomst gemeente rond versterkingsopgave gaswinningsschade Tot nu toe zijn er vanuit de gemeente Oldambt meer dan 500 schademeldingen ingediend. Precies hoeveel en bij wie is niet geheel duidelijk vanwege de privacywet. Ongeveer de helft van de schades worden gemeld uit het gebied Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. Dat geeft aan dat er bij ons in Nieuwolda (en in Nieuw Scheemda/’t Waar) een fors probleem is. Dat kwam ook naar voren bij de bijeenkomst in ’t Trefpunt op 13 december. Er waren veel mensen, veel vragen en betrokken reacties. Tot voor kort werden de schades in ons gebied niet ondubbelzinnig erkend. Daar lijkt wel verandering in te komen. Hoewel er nog steeds onduidelijkheden bestaan. De Mijnraad heeft van de zomer een advies uitgebracht waarin de oude aardbevingscontouren zijn losgelaten. Vóór die tijd heeft de focus gelegen bij de kern van het aardbevingsgebied (0,2 contour van de KNMI-kaart van 2015). Nu lijkt dat anders te zijn en wordt middels het zogenaamde HRA-model bepaald of een woning een (licht)verhoogd risicoprofiel heeft. Binnen de gemeente Oldambt zijn er enkele panden met een licht verhoogd risicoprofiel (P90) en twee panden met een verhoogd risicoprofiel (P50). Beide risicoprofielen zijn wel kortdurend. Aldus het model. Wat echter niet wil zeggen dat er ook daadwerkelijk schade is of gaat ontstaan. Natuurlijk is dit zorgelijk en een potentieel probleem en volgt de gemeente deze ontwikkeling. Anderzijds is Dorpsbelangen, samen met de gemeente, wel blij met de aandacht die er gegeven wordt en dat er dus (meer) erkenning is voor (potentiële) schades in ons gebied. Op de bijeenkomst gaf de gemeente bij monde van de burgemeester Rika Pot,  Roelof Hupkes en Herman Sietsma van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen), tevens  dhr. Theodor Kockelkoren van de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) een toelichting op bovenstaande. Woningen met een verhoogd risico hebben een grotere prioriteit en worden het eerst opgenomen in de zg versterkingsopgave. Huiseigenaren met huizen waarbij een groter risico is op schade krijgen een bouwkundig onderzoek. Waar nodig worden de panden versterkt. Hierna volgen de opnames en beoordelingen van de panden met een licht verhoogd risico. Ook als adressen niet op de lijst staan, is het mogelijk , indien gewenst door bewoners van die adressen, dat er een onderzoek plaatsvindt. Daar moeten wel redenen voor zijn. Dit zal vermoedelijk wel enige tijd gaan kosten. Uit de opname en beoordelingen moet blijken of er panden zijn die versterkt moeten worden. De versterkingsopgave staat los van de gevallen van schadeafhandeling. Dus als er daadwerkelijk schade is kan dat altijd en sowieso worden aangegeven.  Overigens: als een pand schade heeft wil dat niet zeggen dat deze ook het versterkingsopgavetraject in gaat. Ter informatie, lees verder: www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/versterkingsopgave-oldambt www.sodm.nl/onderwerpen/aardbevingen-groningen Jaarstart (2)
Net als vorig jaar wil Dorpsbelangen een ‘jaarstart’ (nieuwjaarsborrel) organiseren om het jaar goed te
beginnen. Iedereen is welkom op zondag 13 januari (van 15.00 – 17.00u) in ’t Trefpunt. Kom gezellig langs
maar ook als er vragen of wensen zijn over zaken aangaande het dorp en de leefbaarheid.
Uiteraard wenst Dorpsbelangen u nog een goed en gezond 2019!
Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk (SWO)
Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur van 16.00 – 17.30u in ’t Trefpunt door Ali
Dammer, gebiedsregisseur van de gemeente. Als u vragen heeft: loop langs!
De eerste dinsdag van januari is echter een uitzondering. Dit inloopspreekuur gaat niet door vanwege de
kerstvakantie. In februari is het weer als vanouds. Maar als er toch vragen zijn kunt u haar (later) bellen of
mailen.
Contactgegevens:
ali.dammer@gemeente-oldambt.nl (tel. 06-256 86 014)
  U mist mogelijk dhr. Elzo Bruggers van het SWO. Deze heeft zijn taken overgedragen naar een collega. Deze zal wrs ook meedoen met het gebiedsgericht werken maar op dit moment is nog niet bekend hoe en wanneer. Elzo willen wij erg bedanken want hij heeft jarenlang ondersteuning gegeven bij de vergaderingen van Dorpsbelangen.  Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55331810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!