Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van januari 2020  Afscheid voorzitter Teddy Rozeveld In december heeft Dorpsbelangen afscheid genomen van Teddy Rozeveld. Zij is jarenlang als voorzitter in het bestuur actief geweest. Uiteraard willen wij Teddy bedanken voor haar inzet en betrokkenheid voor Dorpsbelangen. Vooral voor het project duurzame huizen en de laatste tijd voor het project Nieuwborgen heeft zij veel gedaan. Voor deze laatste zal ze ook nog verder actief blijven. In die zin hopen we haar nog geregeld tegen te komen! Nieuw lid bestuur: Lonneke Wouda Het bestuur van Dorpsbelangen is blij dat Lonneke ons komt versterken per 2020. In de afgelopen maanden heeft zij al vergaderingen bijgewoond. Lonneke is ook actief bij OBS Letterwies en in die zin ook betrokken bij het dorp. De aardgasvrije toekomst van Nieuwolda en Wagenborgen: een update Door: Gert Jan van ’t Land, programma manager Nieuwborgen.net, in dienst bij de gemeente Oldambt. De bewonersbijeenkomsten over de aardgasvrije toekomst van Nieuwolda en Wagenborgen waren druk bezocht. Het doel van de avonden was om samen in gesprek te gaan over de plannen om over te stappen op groen gas. Wat zijn de kansen, wat zijn de risico’s en onder welke voorwaarden zou u mee willen doen? We hebben alles opgeschreven en de resultaten worden nu uitgewerkt. Binnen enkele weken brengen we een verslag uit. Over Nieuwborgen.net Nieuwborgen.net is een initiatief om de inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen te voorzien van lokaal geproduceerd groen gas en woningisolatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een subsidie van ruim 4,7 miljoen euro gegeven om het initiatief te ondersteunen. De plannen worden nu uitgewerkt en daarom zijn er nog veel vragen die nog moeten worden beantwoord. Hoe komt het groene gas in de dorpen? Het is de bedoeling dat het groene gas, dat geproduceerd wordt in een biovergister in de buurt, door het bestaande aardgasnet gaat stromen. Dat betekent dat er zowel aardgas als groen gas door de leidingen stroomt. Zo zorgen we ervoor dat er altijd voldoende gas is. Als er te weinig groen gas is, vult het aardgas het tekort aan. Bovendien kan iedere inwoner op deze manier kiezen tussen het lokaal geproduceerde groen gas óf aardgas van een andere leverancier. Ieder huishouden krijgt een persoonlijk voorstel voor het afnemen van groen gas. Wil je geen groen gas, dan blijf je gewoon bij je huidige aardgasleverancier (of je stapt over op een andere leverancier). Wat is het verschil tussen groen gas en aardgas? Groen gas en aardgas zijn technisch precies hetzelfde. Voor de gebruiker van het gas verandert er daarom niets – groen gas en aardgas hebben immers dezelfde samenstelling. Een belangrijk verschil is wel dat groen gas duurzaam wordt geproduceerd. Dit zorgt voor een beperking van de CO2-uitstoot. Ook woningisolatie, het tweede onderdeel van Nieuwborgen.net, draagt hieraan bij. Isolatie leidt namelijk tot minder gebruik van groen gas of aardgas. Meer informatie over deze en andere vragen vindt u op www.nieuwborgen.net. De bewonersbijeenkomsten Op donderdag 14 november was er een bijeenkomst in Nieuwolda en op dinsdag 26 november in  Wagenborgen. De opkomst was erg hoog: er waren opgeteld ongeveer 350 inwoners bij beide bijeenkomsten. Er is tijdens de avonden uitgebreid gesproken over de kansen en risico’s van de plannen en over de eisen en randvoorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen. Binnen een aantal thema’s zijn de randvoorwaarden besproken: - Deelname is vrijwillig. - Een individueel voorstel over de deelname per huishouden. - Woonlasten gaan niet omhoog door het initiatief. - De gasleveringen zijn volledig betrouwbaar, er is altijd gas beschikbaar. - De huidige apparatuur (b.v. CV ketel en gasfornuis) is geschikt voor groengas. - De dorpen worden in elke stap betrokken bij de plannen, o.a. via de website, een nieuwsbrief en bijeenkomsten. Tijdens de bewonersbijeenkomsten zijn deze voorwaarden besproken en aangevuld. Als we de resultaten van de bijeenkomsten hebben uitgewerkt, ontvangt u daarvan een verslag. Dit gebeurt binnen enkele weken. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Bijdrage uit Nationaal Programma Groningen voor Scheemda en Nieuwolda Nationaal Programma Groningen investeert in de toekomst van Groningen. Er is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar voor de groei van de economie, het aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt en projecten die zorgen voor de verbetering van de leefbaarheid, de natuur en het klimaat. Geld voor projecten die op korte termijn kunnen starten. Gemeente Oldambt krijgt een financiële bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen voor het uitvoeren van projecten in de dorpen Scheemda en Nieuwolda. Het gaat om een bijdrage van 331.608 euro voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Scheemda en het betrekken van de inwoners uit Nieuwolda bij het plan om aardgasvrij te worden. Voor wat het gedeelte van Nieuwolda betreft: de bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een dorpsmodel met als doel om inwoners te betrekken bij het verder uitwerken en uitvoeren van de plannen. Uiteraard hopen we dat dit model en plan snel concreter wordt, in de loop van 2020 zal hier meer informatie over komen. En informeren wij u erover. (deze informatie stond ook al in de Oldambtster van november 2019). Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (eerstvolgende op 7 januari) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Website Dorpsbelangen Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Of telefoonnummer: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris) Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!