Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van juli 2019   Gesprek Dorpsbelangen met ’t Hamrik/Oosterlengte Eerder dit jaar was er een besluit van Zorggroep Oosterlengte, die in Nieuwolda aanwezig is met verpleegcentrum ’t Hamrik, niet meer bij de Attent (Bennink) de ‘dagelijkse boodschappen’ te kopen voor ‘t Hamrik maar dat er een gezamenlijke inkoop elders plaatsvindt door alle verpleeghuizen van Oosterlengte samen. Diverse dorpsbewoners, vrijwilligers en Dorpsbelangen maken zich zorgen over de consequenties die dit kan hebben  voor de Attent in ons dorp. Momenteel is dat nog onduidelijk en is nog niet goed te overzien maar personeelverlies en mogelijk gehele sluiting is niet ondenkbaar. Vandaar dat Dorpsbelangen een gesprek heeft gehad met Oosterlengte. Dit gesprek is informatief geweest. Duidelijk werd dat de keuze niet wordt teruggedraaid, maar ook de reden waarom. Het betreft niet alleen een financiële keuze, ook de verandering naar een meer intensievere zorg (omdat meer ouderen thuis blijven wonen) maakt dat bv zelf of samen koken met de bewoners van ‘t Hamrik niet meer haalbaar is. Oosterlengte is zich zeer wel bewust van haar verantwoordelijkheden in het dorp. Uiteraard lijkt het argument dat zo’n gezamenlijke inkoop (ongetwijfeld) goedkoper is een goede want alle organisaties zullen niet teveel geld willen uitgeven. De vraag is of dit een voldoende goede reden is want er zijn meer redenen waarom dit juist niet de goede beslissing is, vindt Dorpsbelangen. Het gaat natuurlijk om de leefbaarheid in het algemeen, die achteruit gaat mocht de Attent het niet redden in de toekomst. Wat te denken van ouderen die weinig andere keuze hebben dan hier hun boodschappen te doen? Als de voorzieningen in het dorp afnemen zal het minder aantrekkelijk zijn hier te wonen. Wij denken dat Oosterlengte hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft en niet alleen het argument ‘kostenbesparing’ kan hanteren. Overigens hebben alle inwoners van Nieuwolda ook een verantwoordelijkheid hierin, echter maatschappelijke instellingen des te meer. Dorpsbelangen maakt zich ernstige zorgen en hebben deze al met klem aangegeven bij de gemeente en bij ‘t Hamrik. Wij sporen aan tot een gesprek op niveau tussen gemeente en Oosterlengte. Ook sturen wij een brief met (bovenstaande) argumenten naar Oosterlengte. Uiteraard houden wij u op de hoogte, als u zelf actief wilt zijn of suggesties heeft laat het weten! Nieuwborgen.net Nieuwborgen.net wordt het eerste lokale en coöperatieve groengasnetwerk van Nederland. Het doel van dit proeftuinproject is te werken naar NUL kuub AARDgas in Nieuwolda en Wagenborgen, te bereiken door: 1. Isolatie. Des te beter geïsoleerde woningen, des te minder energiegebruik voor warmte;  2. Duurzaam gebruik van het bestaande gasnetwerk. Lokaal groen gas van de biovergister in Nieuwolda wordt met een nieuwe leiding rechtstreeks in het zelfstandige netwerk van de dorpen gebracht worden; 3. Waterstof bijmengen (tot ca. 20%). Vanaf het bedrijvenpark in Delfzijl wordt waterstof als restproduct via een bestaande leiding aangesloten op het netwerk van Nieuwborgen.net; 4. Extra warmtevraag (‘s winters) plaatselijk bijverwarmen, bijv. met (zonne-)stroom of houtproducten. Het hele plan is na te lezen op de website: www.nieuwborgen.net De Hanzehogeschool is ook betrokken bij dit project en enkele studenten willen zich graag voorstellen: Beste buurtbewoners, U heeft waarschijnlijk allemaal meegekregen dat Nieuwolda de proeftuin wordt als we het hebben over aardgasvrij wonen. Hier gaan ook wij, 3 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, ons de komende weken mee bezig houden. Vandaar dat wij de kans willen pakken om ons bij deze aan u voor te stellen. Wij zijn Lars, Roos en Nienke en wij zijn momenteel druk bezig met onze opleiding Vastgoed en Makelaardij en vanuit onze opleiding gaan wij ook meedenken en -werken met het project dat uw dorp in de 2022 aardgasvrij moet gaan maken. In de komende weken gaan wij onderzoeken hoe de bewoners van Nieuwolda aankijken tegen het plan om van het aardgas af te gaan. Wij hopen uiteindelijk uw opmerkingen, wensen en aanmerkingen duidelijk in kaart te kunnen brengen. Om uw mening te kunnen ontvangen zullen wij in de komende weken in het dorp rondlopen in de hoop een enquête met u te kunnen invullen of een goed gesprek met u te kunnen voeren. Mocht u vóór de enquête al contact met ons willen opnemen, dan kunt u terecht bij de dorpsbelangenvereniging of zijn wij zelf bereikbaar via de onderstaande mail. Wij hopen de komende weken wat voor u te kunnen betekenen! Met vriendelijke groeten, Lars Groenewold, Roos Jongsma en Nienke Ritsema. (bereikbaar via de e-mail op: n.ritsema@st.hanze.nl). Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Wilt u zich ook inzetten voor Nieuwolda?! Een dorp als Nieuwolda houden we samen leefbaar. Inzet van iedereen is daarvoor belangrijk. Allemaal hebben we onze dagelijkse bezigheden maar wellicht kunt u of kan jij wat tijd besteden aan ons mooie dorp. Diverse verenigingen hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten en voorzieningen in Nieuwolda in stand te houden. Dit geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Wil je meedoen in het bestuur van Dorpsbelangen of op een andere manier actief zijn voor Nieuwolda? Neem dan contact met ons op! Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55 33 1810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!