Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage voor de editie van juni 2019 Verslag overhandigen dorpsvisie bij dorpenronde college burgemeester en wethouders Ongeveer een jaar lang heeft Dorpsbelangen Nieuwolda, samen met een aantal dorpsgenoten, ondersteund door onze toenmalige opbouwwerker Elzo Bruggers, aan de Dorpsvisie gewerkt. De gemeente Oldambt heeft alle dorpen en wijken binnen de gemeente gevraagd om een visie samen te stellen, waarin wordt geïnventariseerd wat nu en in de toekomst in hun dorp of wijk moet gebeuren. Op woensdag 15 mei 2019 is de tweejaarlijkse collegeronde geweest in Dorpshuis ’t Trefpunt in Nieuwolda. Tijdens deze bijeenkomst is de dorpsvisie van Nieuwolda gepresenteerd. Gebiedswethouder Laura Broekhuizen heeft het eerste exemplaar van de dorpsvisie officieel in ontvangst genomen onder toeziend oog van verschillende Nijwolmers, de andere collegeleden, het  bestuur van dorpsbelangen, de huidige opbouwwerker (Alberto Zanda) en de gebiedsregisseur (Ali Dammer). De visie is voor het college en de gemeenteraad van Oldambt een leidraad bij het realiseren van de plannen die het dorp heeft voor de toekomstbestendige ontwikkeling van Nieuwolda. De belangrijkste speerpunten uit deze visie (zie ook de website) zijn: - versterken van communicatie binnen en over het dorp (digitaal dorpsplein?); - bijdrage leveren aan de energietransitie (aardgasvrijproject Nieuwborgen.net); - verbeteren fiets- en wandelpaden ter bevordering van verbinding en gezondheid. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders diverse vragen van dorpsgenoten beantwoord. Er was ook aandacht voor de schouw die geweest is, alsmede aandacht voor de zorgen die er zijn rond het financiële welzijn van de supermarkt (Attent Bennink). Hierover kan overigens gezegd worden dat Dorpsbelangen hier snel over in gesprek gaat met Oosterlengte (zij gaven aan de lokale inkoop voor ’t Hamrik niet meer doen, maar dit centraal op te pakken). De gemeente toonde zich zeer betrokken. Uiteindelijk viel de opkomst bij deze dorpenronde in ’t Trefpunt tegen. Dat is natuurlijk jammer, we hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken en op reacties en samenwerking. Dat mag altijd later nog! De dorpsvisie is nooit af maar blijft in ontwikkeling is het idee van de werkgroep. De overweging is om bij voorkomende toekomstige gelegenheden er meer een thema-avond van te maken zodat er concretere onderwerpen worden besproken, zoals bv dat eerder gedaan is rond de gaswinningsproblemen of project Aardgasvrij. Tenslotte droeg Bianca Holst, stadsdichter van de gemeente Oldambt, een indrukwekkend gedicht voor, speciaal vervaardigd voor de gelegenheid. Het verbindt de verschillende plekken in het dorp met de ontwikkeling die er gaande is met het bijenproject. Elders in deze editie van In1966 staat het gedicht afgedrukt. Oproep organiseren herdenken op Allerzielen In de katholieke kerk worden ieder jaar op 2 november overleden dierbaren herdacht tijdens de viering van Allerzielen. In de Protestantse delen van Nederland werd Allerzielen lange tijd eigenlijk niet gevierd, maar de laatste jaren begint deze dag bij steeds meer mensen te leven. In steeds meer protestantse kerken en algemene uitvaartcentra en op of bij begraafplaatsen wordt op de een of andere manier bij Allerzielen stil gestaan. Het herdenken van de overledenen is binnen en buiten de kerk, voor gelovige en niet-gelovige mensen een waardevol gebeuren. Gezamenlijk herdenken werkt vaak verbindend en helend. Dorpsbelangen staat achter het plan om ook in Nieuwolda een herdenkingsmoment te organiseren tijdens Allerzielen, in samenwerking met de kerk (PKN) en mensen uit het dorp. Hoe dit herdenkingsmoment er precies uit komt te zien, daar moet nog verder over nagedacht worden. Wilt u / wil jij meehelpen bij het nadenken hierover en het organiseren hiervan? Dan horen we dit graag! Kerkenpad Oost Groningen Als deze editie van In1966 het op tijd haalt… kunt u nog naar aanleiding van dit bericht (maar er zijn ook elders aankondigingen) op zaterdag 1 juni naar de verschillende kerken in de omgeving. Deze worden opengesteld ter bezichtiging. Er zal een deskundige (een van onze dorpsgidsen!)  aanwezig zijn om indien gewenst een verhaal te vertellen of om vragen te beantwoorden. Ook de kerk in Nieuwolda doet dus mee. Kom langs hier of in de omgeving. Op kerkenpadoostgroningen.nl vindt u meer informatie, zoals ook fietsroutes. Die van deze omgeving loopt bv door Nieuwolda, Nieuw-Scheemda/’t Waar, Scheemda, Midwolda en Oostwold. Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Wilt u zich ook inzetten voor Nieuwolda?! Een dorp als Nieuwolda houden we samen leefbaar. Inzet van iedereen is daarvoor belangrijk. Allemaal hebben we onze dagelijkse bezigheden maar wellicht kunt u of kan jij wat tijd besteden aan ons mooie dorp. Diverse verenigingen hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten en voorzieningen in Nieuwolda in stand te houden. Dit geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Wil je meedoen in het bestuur van Dorpsbelangen of op een andere manier actief zijn voor Nieuwolda? Neem dan contact met ons op! Bijdrage voor uw dorpsactiviteit?! Als Dorpsbelangen zijn we blij met de verschillende activiteiten die door verenigingen, inwoners of instellingen worden georganiseerd. We worden graag geïnformeerd over uw activiteit. U kunt hiervoor eventueel ook een financiële bijdrage bij ons aanvragen en gebruik maken van onze informatiekanalen, zoals website, facebook en lichtkrant. Voor meer informatie of de aanvraag van een financiële bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester, Tim van Bostelen: tmvanbostelen@hotmail.nl of 06 29 41 65 62 Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55 33 1810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!