Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van juni 2020 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Hulp en ondersteuning of een luisterend oor bij aardbevingsstress Juist in deze tijd, waarin we zoveel mogelijk thuis moeten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunt u als inwoner van het aardbevingsgebied extra stress ervaren. Gemeente Oldambt heeft extra geld gekregen voor sociaal-emotionele ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Er is geïnvesteerd in een aardbevingscoach. De aardbevingscoach werkt bij Sociaal Werk Oldambt (0597 42 18 33) en helpt en ondersteunt inwoners die last hebben van stressklachten als gevolg van de aardbevingsproblematiek. U kunt in contact komen met de aardbevingscoach via uw huisarts, maar ook rechtstreeks via Sociaal Werk Oldambt. Naast de aardbevingscoach van Sociaal Werk Oldambt zijn er nog meer organisaties die u kunnen helpen. Op de website van GGD Groningen staan bijvoorbeeld tips en adviezen over hoe u om kunt gaan met stressklachten of over hoe u met uw kinderen kunt praten over de gevolgen van aardbevingen. Maar ook Slachtofferhulp Nederland kan u helpen als u stressklachten heeft. Heeft u dringend hulp nodig op gebied van uw gezondheid? Bel dan met uw huisarts. En als u behoefte heeft aan een luisterend oor, kunt u contact zoeken met de Luisterlijn (050 – 52 50 00 0). Of met de gebiedsregisseur van de gemeente Oldambt (06- 25 68 60 14) Want een praatje maken helpt! Bijen-app Het bijenproject in Nieuwolda is nog steeds actief om de (wilde) bijen meer kans te geven in onze omgeving. Het bestaat uit een samenwerking van de ANOG met de gemeente, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer samen met vrijwilligers uit Nieuwolda. Dorpsbelangen ondersteunt. OBS Letterwies doet ook mee en is actief met de kinderen om ze bewuster te maken van het ‘bijenrijker’ te maken van de natuur en omgeving. Het gaat om bijenvriendelijke planten en bomen een plek te geven en de leefomgeving voor bijen aan te passen. Sinds een maand is de bijen-app beschikbaar waarin tips worden gegeven over hoe het beste de omgeving bijenvriendelijk te maken. Ook is dit interactief doordat er de mogelijkheid is om zelf aan te geven wat men in de omgeving gedaan heeft aan het bijvriendelijk maken. ´BijerBij´ is gratis te downloaden via de App Store en Play Store.   Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda Bent of kent u iemand die mee wil denken of doen aan het leefbaar houden van Nieuwolda? Hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Of de telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)