Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van maart 2020   Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Nieuwolda en Nationaal Programma Groningen Als inwoners van Nieuwolda kunnen we meedenken om invulling te geven aan het Nationaal Programma Groningen (NPG). Voor de gemeente Oldambt is eerst 22 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor de hele provincie 100 miljoen euro beschikbaar voor Toukomst (grotere projecten voor de toekomst van Groningen) en 25 miljoen euro voor bewonersinitiatieven onder de € 10.000. Iedereen kan nu ideeën indienen voor Toukomst. Dorpsbelangen heeft hiervoor goede uitgangspunten in de Dorpsvisie, het versterken van onderling contact en verbeteren van fiets- en wandelpaden. Voor Nieuwolda hebben we, op een ander belangrijk thema, inmiddels een eerste idee ingediend, samen met de Verenigingen Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold: zwaar vracht- en landbouwverkeer in de dorpen beperken en toegang tot bedrijven en werk versterken door realisatie van de aansluiting van de Oudlandseweg op de Gereweg (N362). In Oldambt worden op verschillende momenten en manieren inwoners betrokken bij het opstellen van het lokale plan van aanpak NPG én voor Toukomst. Voor de wijk- en dorpsorganisaties heeft de eerste samenkomst plaatsgevonden in februari. De mensen uit deze organisaties hebben in gemengde groepen over de verschillende thema’s uit het NPG gesproken en voorstellen gedeeld. Heb je zelf ideeën? Laat het ons weten. Samen kunnen we meer voor Nieuwolda! Voor meer informatie kijk op onze website of kom naar het inloopspreekuur. Toch meer grotere windmolens bij Nieuwolda? In februari hebben de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl bestuurlijk het besluit genomen om verder te gaan met het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Vorig jaar nog is dit project door de Raad van State afgeschoten. Nu hebben de initiatiefnemers hun plannen aangepast en wordt alsnog geprobeerd 16 extra, circa 200m hoge windmolens te realiseren ten noorden van Nieuwolda. Zowel de gemeente Oldambt als Dorpsbelangen zijn ook tegenstander van deze vernieuwde plannen. Door deze uitbreiding komen in dit gebied teveel en te grote windmolens met een te grote impact op de omliggende dorpen en het landschap. Natuurlijk is de energietransitie een grote, belangrijke opgave, maar niet op deze manier. Als Dorpsbelangen beraden we ons op de te ondernemen stappen. We werken daarvoor samen met onder andere Stichting Oldambt Windmolenvrij, Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar en Stichting Landschap Oldambt. Het ontwerp van de vergunning en het bestemmingsplan zijn vanaf de week van 24 februari 2020 ter inzage gelegd, ook in Nieuwolda, waarschijnlijk in de Bibliotheek in ’t Hamrik. Ook u kunt individueel of gezamenlijk uw zienswijze indienen op deze stukken. Over de het verdere verloop houden we u op de hoogte. Speeltuin Wilgenstraat Noteer alvast in de agenda dat de nieuwe speeltuin aan de Wilgenstraat-Prunuslaan officieel geopend wordt op zaterdag 18 april. Hier volgt later meer nieuws over en een uitnodiging voor belangstellenden en buurtbewoners. Het grootste gedeelte van de speeltuin is al klaar, maar nog niet helemaal, er worden de komende maand nog enkele speeltoestellen geplaatst. Ook wordt het terrein verder ‘aangekleed’: er wordt een heg geplaatst, ook komen er prullenbakken. Dit gebeurt op woensdag 11 maart. De speeltuinwerkgroep en OBS Letterwies is er dan actief mee! Hulp is altijd welkom… Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda Bent of kent u iemand die mee wil denken of doen aan het leefbaar houden van Nieuwolda? Hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Of de telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)