Nieuws van Dorpsbelangen Nieuwolda Bijdrage in de editie van mei 2019 Spreekuur over project aardgasvrij Nieuwolda en Wagenborgen De plannen voor Wagenborgen en Nieuwolda Met de subsidie willen we het bestaande aardgasnet geschikt maken voor het gebruik van lokaal geproduceerd groengas (biogas), eventueel bijgemengd met waterstofgas. Daarnaast willen we woningen en gebouwen energiezuiniger maken door ze te isoleren en leggen we apparatuur aan voor elektrische bijverwarming tijdens de koudste dagen van het jaar. De uitgangspunten van het plan zijn: ·        Vrijwillige deelname is het uitgangspunt. Wie geen belangstelling heeft, hoeft niet mee te doen. ·        Alle plannen worden vooraf uitgebreid besproken met de bewoners en bedrijven uit de dorpen. ·        De woonlasten gaan niet omhoog door het project. ·        Het wooncomfort van de woningen gaat omhoog. ·        Het is de bedoeling dat u uw huidige verwarmingsapparatuur kunt blijven gebruiken. ·        U kunt er 100 procent op vertrouwen dat er altijd voldoende gas beschikbaar is. U kunt het volledige plan nalezen op de website nieuwborgen.net. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners en ondernemers uit Wagenborgen en Nieuwolda. Het eerstvolgende inloopspreekuur is gepland op: Datum:            donderdag 23 mei 2019 Tijd:                 15.00 tot 18.30 uur Locatie:           proefwoning Nieuwolda (Lindelaan 11) Aanmelden spreekuur Bent u van plan om ons spreekuur te bezoeken? Dan willen we u vragen of u zich hiervoor even wilt aanmelden. Dit kan door middel van een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van ‘spreekuur aardgasvrij’.   Collegeronde met overhandigen dorpsvisie
Op woensdag 15 mei a.s. is de tweejaarlijkse collegeronde weer in Nieuwolda. Dat wil zeggen dat het (nieuwe) college van
burgemeester en wethouders komt kennismaken met de bewoners en de ontwikkelingen in het dorp. Uiteraard is er
gelegenheid tot vragen stellen. Speciaal moment is dat dit keer de dorpsvisie officieel wordt overhandigd. Iedere Neiwolmer is
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Datum: 15 mei 2019
Plaats: ‘t Trefpunt
Vanaf: 19.30uur
Programma collegeronde:
- 19.30 - 20.00u: inloop, koffie
- 20.00 - 20.20u: presentatie wethouders en burgemeester
- 20.20 - 20.30u: presentatie en overhandiging dorpsvisie
- 20.30 - 21.00u: plenaire vragen aan wethouders en burgemeester
- 21.00 - 21.30u: gelegenheid om individuele vragen te stellen, informele rondloop Wagenborgerweg
Al vele jaren is als onderdeel van de Wagenborgerweg een wegversmalling aanwezig waar het verkeer door moet ‘slingeren’.
Met het zwaarder worden van het vracht- en landbouwverkeer neemt de overlast voor omwonenden maar ook de schade voor
de gemeente toe. Omwonenden van de versmalling en de gemeente zijn al enige tijd met elkaar in contact om tot aanpassing te
komen maar het lukte nog niet om tot een algemene oplossing te komen.
Dorpsbelangen is hier vervolgens bij betrokken en heeft samen met aanwonenden, de buurtvereniging en de gemeente een
gesprek gevoerd om tot een gezamenlijke oplossing te komen, ook rekening houdend met de andere dorpsbewoners. Daarbij
bleek dat er toch veel overeenkomsten waren. We zijn tot een voorstel voor aanpassing van de Wagenborgerweg gekomen
waarvan verwacht wordt dat deze goed is voor de aanwonenden van de hele Wagenborgerweg, de andere gebruikers en de
gemeente.
Doel van de nieuwe maatregel zal zijn beperking van: overlast voor bewoners van de Wagenborgerweg, schade aan de weginrichting voor de gemeente snelheid gebruikmakend verkeer.
In de komende weken zal dit voorstel nader worden onderzocht op haalbaarheid. We houden u op de hoogte! Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk Oldambt én de NCG! Heeft u ideeën, wensen of vragen over uw directe woonomgeving? Of heeft u vragen over het versterken van de woningen en gebouwen in Nieuwolda? Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur! Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus) Hoe laat? Tussen 16.00 en 17.30 uur Waar? Dorpshuis ’t Trefpunt (Hoofdstraat 60) Wilt u zich ook inzetten voor Nieuwolda?! Een dorp als Nieuwolda houden we samen leefbaar. Inzet van iedereen is daarvoor belangrijk. Allemaal hebben we onze dagelijkse bezigheden maar wellicht kunt u of kan jij wat tijd besteden aan ons mooie dorp. Diverse verenigingen hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten en voorzieningen in Nieuwolda in stand te houden. Dit geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Wil je meedoen in het bestuur van Dorpsbelangen of op een andere manier actief zijn voor Nieuwolda? Neem dan contact met ons op! Bijdrage voor uw dorpsactiviteit?! Als Dorpsbelangen zijn we blij met de verschillende activiteiten die door verenigingen, inwoners of instellingen worden georganiseerd. We worden graag geïnformeerd over uw activiteit. U kunt hiervoor eventueel ook een financiële bijdrage bij ons aanvragen en gebruik maken van onze informatiekanalen, zoals website, facebook en lichtkrant. Voor meer informatie of de aanvraag van een financiële bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester, Tim van Bostelen: tmvanbostelen@hotmail.nl of 06 29 41 65 62 Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55 33 1810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!
- - -