Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van november 2018 Project ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ in Nieuwolda en Wagenborgen Inmiddels is bekend gemaakt dat het project bij ons een heuse subsidie krijgt van 4.5 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten. Het aardgasnet in Nieuwolda en Wagenborgen wordt geschikt gemaakt voor het gebruik van biogas. Daarnaast is er geld voor isolatiemaatregelen en elektrische bijverwarming. De eerste maatregelen worden dit jaar al genomen. In 2022 moeten beide dorpen volledig aardgasvrij zijn. Het plan dat er nu ligt wordt zo snel mogelijk besproken met de inwoners uit Nieuwolda en Wagenborgen. Op basis van die gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld. De ingediende subsidieaanvraag en plan is terug te lezen op www.nieuwborgen.net   Snelheidsdisplays opgehangen binnen gemeente Oldambt en Nieuwolda Vanaf half oktober zijn er in de Gemeente Oldambt snelheidsdisplays (kasten die de snelheid meet van tegemoetkomend verkeer) opgehangen. Ook in Nieuwolda hangt er inmiddels een. Het is de bedoeling om deze kast om de 6 a 8 weken te verplaatsen naar een andere plek binnen Nieuwolda. Doel is om binnen ons dorp en binnen de Gemeente Oldambt te registreren waar er structureel te hard wordt gereden. Het apparaat slaat de gegevens op en stuurt deze periodiek door naar de Gemeente Oldambt. De Gemeente Oldambt is zodoende in de gelegenheid om, mocht de registratie hier aanleiding toe geven, actie te ondernemen richting Politie dan wel binnen haar eigen organisatie. De snelheidskasten zijn zo ontwikkeld dat omwonenden geen last ondervinden van de oplichtende displays tijdens donker; de led-displays zijn alleen zichtbaar voor het tegemoetkomend verkeer. Heeft u n.a.v. dit item vragen of bent u geïnteresseerd om mee te denken in de werkgroep ‘verkeer en veiligheid’ dan kunt u contact opnemen met dorpsbelangen Nieuwolda. WABP WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 8.600 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich bij ons geregistreerd. Buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen. Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Als het nodig geacht wordt kan men de politie inschakelen: 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Naast de groeps-app kunnen er ook borden geplaatst worden die attenderen dat er opgelet wordt! Er is het plan opgevat om ook bij ons in het dorp een aantal borden te plaatsen. Er is reeds een groep aangemeld, het zou mooi zijn dat er nog een of twee groepen kunnen komen, om de veiligheid in het hele dorp zo groot mogelijk te maken. Wilt u meedoen als straat/buurt laat het weten. Dorpsbelangen kan met de gemeente voor een aantal borden zorgen. Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk (SWO) Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur in ’t Trefpunt door Ali Dammer, gebiedsregisseur van de gemeente, en Elzo Bruggers van SWO. Als u vragen heeft: loop langs! Contactgegevens: ali.dammer@gemeente-oldambt.nl (tel. 06-256 860 14) e.bruggers@sociaalwerkoldambt.nl (tel. 06-119 028 79).   Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55331810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!