Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van september 2020 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Speeltuin: opening op 12 september! Eindelijk kunnen we de opening van de speeltuin aan de Wilgenlaan officieel vastleggen nadat dit eerder in april in het water is gevallen door de coronamaatregelen. We zijn blij dat de nieuwe gebiedswethouder voor Nieuwolda, Gert Engelkens, erbij kan zijn om de opening te verrichten. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met hem. In het begin van de zomer heeft hij immers het ‘stokje overgenomen’ van Laura Broekhuizen. Uiteraard willen we nog de nodige (afstands)maatregelen afspreken, de speeltuincommissie denkt dat het dan verantwoord is om te doen. De coronamaatregelen blijven: Houdt voldoende afstand van elkaar, was voor uw komst uw handen, schud geen handen, hoest of nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis met verkoudheidsklachten of koorts. Dat geldt voor alle bijeenkomsten. Zie elders in deze editie voor de verdere info rond deze feestelijke opening. Ontwikkeling glasvezelnet Het bestuur van Dorpsbelangen heeft kennis gemaakt met een vertegenwoordiger van Glasdraad, een bedrijf dat in de provincie Groningen bezig is met het leggen van een glasvezelnet. Dit is voor de dorpen in onze omgeving boven de A7 maar ook voor het buitengebied een kans. Wij denken dat het een verbetering kan zijn van de algemene leefbaarheid, maakt het wonen uiteindelijk aantrekkelijker met een moderne, goede en snelle internetverbinding. Voor bedrijven zal het ook goed zijn. Belangrijk hierin is dat tenminste 50% van de woningen en bedrijven in ons gebied mee moeten doen, anders is het niet rendabel om het net aan te leggen. Er is straks de gelegenheid om in te schrijven, er komen ook informatiebijeenkomsten. Voor het einde van het jaar moet duidelijk worden of het lukt. Verkeer in Nieuwolda, matrixbord Vóór de zomer heeft het matrixbord dat de snelheid registreert en aangeeft aan de westkant van het dorp gehangen, richting ’t Waar op de Hoofdweg West. Momenteel hangt aan de andere kant, in het Oosten, in Nieuwolda Oost. De snelheden worden geregistreerd en bijgehouden en laten zien dat het nodig blijft om aandacht te geven aan de snelheid van het verkeer. In de periode mei-juni is op de Hoofdweg West, waar 60 km per uur als maximum snelheid geldt, geregeld de snelheid (fors) overtreden. Als u ideeën heeft over het gebruik van het matrixbord en bv een voorstel heeft over een nieuwe plek, kunt u dit aangeven, laat het aan ons weten. Financiële bijdrage aan dorpsactiviteiten Jaarlijks ontvangt de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda van de gemeente Oldambt een bijdrage die is bedoeld voor activiteiten die voor en door de inwoners in ons dorp worden georganiseerd. In 2019 hebben we verschillende activiteiten / voorzieningen in Nieuwolda mede mogelijk kunnen maken. In 2020 is dit nog achtergebleven, uiteraard door de coronamaatregelen. Voor de komende maanden is er wellicht nog een en ander te organiseren. Organiseert u een activiteit in Nieuwolda dan zou het kunnen dat ook u hiervoor een bijdrage kunt ontvangen. Vraag dit dan aan bij penningmeester Tim van Bostelen: tmvanbostelen@hotmail.nl of 06 29416562. Alle bijdragen die Dorpsbelangen verstrekt moeten we verantwoorden aan de gemeente. Daarom vragen we u onderstaande informatie te vermelden in uw aanvraag: - naam organisatie (evt. incl. contactpersoon als deze anders is dan de aanvrager) - naam en/of korte omschrijving activiteit - wanneer en waar wordt de activiteit georganiseerd - hoe draagt de activiteit bij aan de leefbaarheid / onderlinge verbondenheid - hoe wordt de betrokkenheid van de inwoners verbeterd - door wie wordt de activiteit uitgevoerd - hoe wordt de activiteit verder gefinancierd Uw inspanning voor ons dorp wordt gewaardeerd, samen houden we Nieuwolda leefbaar! Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda Bent of kent u iemand die mee wil denken of doen aan het leefbaar houden van Nieuwolda? Hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Of de telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)