Links en verdere info

Gemeente Oldambt- www.gemeente-oldambt.nl Subsidieregeling burgerinitiatieven: In Oldambt kan iedereen bijdragen aan een leefbaar Oldambt. Als je een mooi initiatief hebt of wilt organiseren is daar zelfs financiële ondersteuning voor mogelijk: een subsidie burgerinitiatief. Denk aan verschillende ideeën en initiatieven zoals het opzetten van een buurtmoestuin of een speeltuin, tot het organiseren van een festival of een braderie. Er zijn wel een paar spelregels. Check de volgende vragen: Draagt je initiatief bij aan de leefbaarheid in je omgeving? (vb noemen ter verduidelijking) Heb je anderen die financieel voor minstens de helft aan je initiatief bijdragen? Dat kan bv een ander subsidiefonds zijn. Je mag hier als cofinanciering ook de uren inzet van vrijwilligers opvoeren Kan je initiatief rekenen op de steun van omwonenden/inwoners in je dorp of wijk of straat of buurt? Is je aanvraag nieuw of heb je voor dit initiatief vaker subsidie aangevraagd? Als deze vragen met ja beantwoord zijn kom je in aanmerking voor een subsidie. Kijk op: https://www.gemeente-oldambt.nl/subsidieregeling-burgerinitiatieven Duurzaamheidslening gemeente Oldambt Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af. Aanvraag Het aanvragen van een duurzaamheidslening kent twee stappen. Allereerst dient u een aanvraag in bij de gemeente Oldambt. De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de SVn. Hiermee kunt u vervolgens de duurzaamheidslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. Zie de website van de gemeente onder ‘duurzaamheidslening’. Project Aardgasvrij:   Nieuwborgen.net Omgevingsvisie gemeente Oldambt: www.gemeente-oldambt.nl/in- oldambt/omgevingswet/omgevingsvisie Oldambtster, infokrant gemeente: www.gemeente-oldambt.nl/in- oldambt/nieuws/oldambtster Het Streekblad: www.hetstreekblad.nl Groninger dorpen: www.groningerdorpen.nl Oldambtcultuur: www.oldambtcultuur.nl