01-10-2018

Proeftuin aardgasvrij

Subsidie voor aardgasvrij maken Nieuwolda en Wagenborgen Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie van ruim 4,5 miljoen euro toegekend gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag laten weten. De dorpen gaan de subsidie gebruiken voor de overstap naar biogas. Website rijksoverheid.nl noemt: 120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten Nieuwsbericht | 01-10-2018 | 10:45 Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met het programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Kaart: 27 gemeenten met 'proeftuinen' aardgasvrije wijken (zie website). Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen. Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro). Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Gemeenten kunnen daar in bijzondere omstandigheden een uitzondering op maken. Bijvoorbeeld als een project vertraging zou oplopen of als aardgasvrij op een bepaalde locatie (nog) niet mogelijk is. van website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120- miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije- wijken-in-27-gemeenten
17-09-2018

Hulp voor inwoners Nieuwolda en

Wagenborgen om gas te besparen

INieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie gekregen van ruim 4,7 miljoen euro om over te stappen op groen gas en om gas te besparen. De dorpen hebben deze subsidie ontvangen omdat zij een van de landelijke proeftuinen voor aardgasvrije wijken zijn. Deze winter gaat de proeftuin, die de naam Nieuwborgen.net heeft gekregen, van start met de eerste activiteiten. Inwoners uit beide dorpen krijgen dan een financiële bijdrage voor het nemen van kleine maatregelen om gas te besparen.  Waarm en Zuneg thoes                    Inwoners uit Nieuwolda en Wagenborgen kunnen hun huis de komende winter warmer en zuiniger maken. Nieuwborgen.net gaat hen hierbij helpen met de campagne ‘Waarm en Zuneg thoes’. De komende tijd valt er bij alle dorpelingen hierover meer informatie op de mat. Bespaartas Voor ieder woonadres stelt Nieuwborgen.net een Bespaartas ter waarde 50 euro beschikbaar. In de Bespaartas zitten artikelen waarmee inwoners thuis gemakkelijk gas kunnen besparen. Denk bijvoorbeeld aan een deurdranger, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. Inwoners kunnen zelf een keuze maken uit verschillende mogelijkheden. Bijdrage voor kleine aanpassingen thuis Nieuwborgen.net betaalt later deze winter per woonadres 1.845 euro mee aan verdere kleine aanpassingen in huis. Dan gaat het bijvoorbeeld om het isoleren van verwarmingsbuizen of het beter afstellen van ramen en deuren, zodat het minder tocht. Ook kunnen inwoners advies inwinnen over het nemen van grotere maatregelen om gas te besparen. Grote maatregelen Naast de kleinere maatregelen wil Nieuwborgen.net ook grotere maatregelen mogelijk maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het isoleren van het dak of het plaatsen van een warmtepomp. Deze winter gaat hiervoor een proef van start bij 15 woningen in Wagenborgen en 15 woningen in Nieuwolda. Deelnemers aan de proef krijgen advies over en een financiële bijdrage voor het nemen van grotere gasbesparende maatregelen. Als de proef slaagt, mogen alle huishoudens uit beide dorpen gebruik maken van het aanbod om grotere maatregelen te nemen. Officiële aftrap Op maandag 19 oktober was de officiële aftrap van ‘Waarm en Zuneg thoes’. Wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl overhandigden hiervoor de Bespaartas aan Frank Luitjens, inwoner uit Wagenborgen en bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen. Luitjens: “Met deze Bespaartas kunnen we weer een stapje zetten om energiezuiniger te worden. Het zit vol handige kleine items om gas te besparen. Dat is goed voor het klimaat en fijn voor de portemonnee.” Over Nieuwborgen.net In 2018 is het idee ontstaan om de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Inwoners die dat willen, mogen overstappen op groen gas. Er is gekozen voor groen gas als alternatief voor aardgas, omdat er in Nieuwolda een biovergister staat die groen gas kan leveren. Het is de bedoeling dat de biovergister in 2022 groen gas gaat leveren aan beide dorpen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Een aantal bewoners uit Nieuwolda en Wagenborgen, de zogenaamde Koplopers, werkt actief mee aan de uitwerking van de plannen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ondergetekende of Annegreet Blanken, communicatiemedewerker van Nieuwborgen.net, via 06 28 55 68 14 of annegreet.blanken@nieuwborgen.net.

                                         22-01-2021

Nieuwborgen: Padwiezer in

Nieuwolda en Wagenborgen van

start

Vanaf 25 januari kunnen inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen gas besparen met behulp van de Padwiezer. De Padwiezer is een uitgebreide folder, waarin verschillende eenvoudige mogelijkheden staan om minder gas te gebruiken. De Padwiezer valt net als de Bespaartas onder de campagne ‘Waarm en Zuneg thoes’ van Nieuwborgen.net. Deze maand valt de Padwiezer bij alle woonadressen in beide dorpen op de mat. De Padwiezer bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan twee paden met eenvoudige mogelijkheden om gas te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van verwarmingsbuizen of het afstellen van de cv-installatie. Ook kunnen huiseigenaren advies inwinnen over welke grotere maatregelen voor de eigen situatie het beste zijn. De grotere maatregelen staan in het tweede deel van de Padwiezer. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken zoals het isoleren van het dak of het plaatsen van een warmtepomp. Nieuwborgen.net gaat het tweede deel van de Padwiezer eerst testen bij 30 zogenaamde Verkennerswoningen. Heeft u vragen over de Padwiezer? Stuur deze dan in een e-mail naar info@nieuwborgen.net of bel tijdens werkdagen naar 06 - 21 92 24 27. Over Nieuwborgen.net: De gevolgen van de gaswinning zijn in onze provincie duidelijk te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De overheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op lokaal geproduceerd groen gas. En om te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen.

                                         19-12-2020

Sociaal Werk Oldambt laat keitjes

zwerven

Ben jij een kei in speuren? Kijk jij altijd goed om je heen? Misschien ben je ze al wel eens tegen gekomen, beschilderde zwerfkeien, zomaar langs de kant van de weg, op een bankje of verstopt in het gras. Door heel Nederland worden zwerfkeien versierd en verstopt. Een gevonden zwerfkei mag je meenemen en weer ergens anders achterlaten. Sociaal Werk Oldambt heeft, met behulp van buurtbewoners, zwerfkeitjes versierd en verstopt in de gemeente Oldambt. Ben jij aan de wandel dan kun je er dus zomaar eentje tegenkomen! Heb je eentje gevonden, dan mag je hem weer een ander plekje geven of houden. “We zouden het leuk vinden als je een gevonden zwerfkei op de foto zet en deelt op de Facebookpagina van Sociaal Werk Oldambt. De eerste enthousiaste reacties zijn al binnen gekomen op de pagina. Je kunt zelf natuurlijk ook keihard aan de slag om je eigen zwerfkei te maken en te verstoppen, we vinden het super leuk om ook al jullie eigen creaties voorbij te zien komen!” Zie ook de website van SWO: sociaalwerkoldambt.nl

                                         14-11-2019

Nieuwborgen.net: positieve

energie op goedbezochte

dorpsavond.

Op 14 november is in ’t Trefpunt onder leiding van Jetta Post (bekend van RTV Noord) door inwoners van vooral Nieuwolda actief meegedacht over het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen, oftewel Nieuwborgen.net. Met ruim 100 aanwezigen is in een goede sfeer gesproken over kansen, risico’s en voorwaarden van het project. De soms kritische, maar vooral inhoudelijke vragen zijn goed beantwoord door de diverse deskundigen. Voorzitter van Dorpsbelangen, Teddy Rozeveld, tijdens de avond: “Het is een kans om Nieuwolda klaar te maken voor de toekomst. De rol van ons bestuur is nu dat we zeker willen zijn dat alle inwoners betrokken worden bij het plan.” Een aantal inwoners heeft zich tijdens de avond gemeld om aan het vervolg mee te doen. Op verschillende manieren wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Nieuwborgen.net. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Samen geven we Nieuwolda positieve energie!

                                         14-11-2019

Nieuwborgen.net: positieve

energie op goedbezochte

dorpsavond.

Op 14 november is in ’t Trefpunt onder leiding van Jetta Post (bekend van RTV Noord) door inwoners van vooral Nieuwolda actief meegedacht over het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen, oftewel Nieuwborgen.net. Met ruim 100 aanwezigen is in een goede sfeer gesproken over kansen, risico’s en voorwaarden van het project. De soms kritische, maar vooral inhoudelijke vragen zijn goed beantwoord door de diverse deskundigen. Voorzitter van Dorpsbelangen, Teddy Rozeveld, tijdens de avond: “Het is een kans om Nieuwolda klaar te maken voor de toekomst. De rol van ons bestuur is nu dat we zeker willen zijn dat alle inwoners betrokken worden bij het plan.” Een aantal inwoners heeft zich tijdens de avond gemeld om aan het vervolg mee te doen. Op verschillende manieren wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Nieuwborgen.net. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Samen geven we Nieuwolda positieve energie!

                                         14-11-2019

Nieuwborgen.net: positieve

energie op goedbezochte

dorpsavond.

Op 14 november is in ’t Trefpunt onder leiding van Jetta Post (bekend van RTV Noord) door inwoners van vooral Nieuwolda actief meegedacht over het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen, oftewel Nieuwborgen.net. Met ruim 100 aanwezigen is in een goede sfeer gesproken over kansen, risico’s en voorwaarden van het project. De soms kritische, maar vooral inhoudelijke vragen zijn goed beantwoord door de diverse deskundigen. Voorzitter van Dorpsbelangen, Teddy Rozeveld, tijdens de avond: “Het is een kans om Nieuwolda klaar te maken voor de toekomst. De rol van ons bestuur is nu dat we zeker willen zijn dat alle inwoners betrokken worden bij het plan.” Een aantal inwoners heeft zich tijdens de avond gemeld om aan het vervolg mee te doen. Op verschillende manieren wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Nieuwborgen.net. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Samen geven we Nieuwolda positieve energie!

                                         11-03-2021

Nieuwe vereniging in Nieuwolda:

Survivalrun.

In September 2020 zijn we begonnen met de bouw van een Survivalrunbaan op het trainingsveld van de voetbalvereniging in Nieuwolda. Sinds November geven we de eerste trainingen, zowel aan de jeugd als aan volwassenen. Survivalrun is een combinatie van hardlopen en klimmen door/over hindernissen. Tijdens een wedstrijd, welke georganiseerd worden door trainingsgroepen door heel Nederland, loop je een bepaalde afstand ( 7, 14 of 21 km) waarbij je op de route gebouwde hindernissen moet nemen. Een hindernis bestaat vaak uit balken en touw, waarbij je bijvoorbeeld middels een touw over een sloot of kanaal moet klimmen. Hierbij geldt dat de vloer “lava” is, je mag de grond niet raken vóór je aan het eind van de hindernis bent. Er zijn vele varianten aan hindernissen denkbaar en vaak ook meerdere achter elkaar, de zogenaamde combinaties. Alle basishindernissen zoals bijvoorbeeld apenhang, swingover of een Tarzanzwaai kun je oefenen op onze baan. Mocht je dit aanspreken: we verzorgen trainingen op meerdere dagen per week: Volwassenen: Donderdag 18.30 – 20.00 en zondag 10.00 – 11.30 Jeugd 6-15 jaar: zaterdag 16.00 – 17.00 uur Uiteraard hanteren we de nodige coronaregels Kijk voor meer info op de website: www.Moveonoutdoor.nl
    Nieuws