Nieuws Oldambtwindmolenvrij

19-12-2018 De Raad van State vernietigt het besluit van de gemeente Delfzijl van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid de Uitbreiding’. Het betoog van Oldambtwindmolenvrij slaagt. Er kan niet worden voldaan aan de normen die in het Activiteitenbesluit voor geluid en slagschaduw zijn opgenomen. Het besluit waarbij het plan is vastgesteld is gelet daarop in strijd met de daarvoor vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust niet op een deugdelijke motivering. De raad van state acht niet aannemelijk dat het geconstateerde gebrek in het plan op korte termijn kan worden hersteld. De beroepen van Oldambtwindmolenvrij en anderen tegen deze besluiten zijn daarom gegrond verklaard. Windpark Delfzijl Zuid mag (voorlopig) niet worden uitgebreid met 16 windturbines!