Burgerinitiatief Zuidelijke dorpen onder Delfzijl

Nieuwsbrief september 2018

Op 20 april 2018 hebben, op een warme en zomerse vrijdagavond, ongeveer 125 geïnteresseerde inwoners uit ons gebied onze informatieavond bezocht waar wij gewaarschuwd hebben voor een mogelijke, maar serieuze invasie van onevenredig veel windturbines in ons woon- en leefgebied. Wij hebben de aanwezige inwoners toegezegd dat wij, burgerinitiatief dorpen ten zuiden van Delfzijl, een terugkoppeling geven van het besprokene en invulling proberen te geven aan de door de aanwezigen afgegeven signalen. Ondanks persoonlijke bedreigingen en ongefundeerde aantijgingen in de media gaan wij verder op de ingeslagen weg. Wij zijn geen meelopers. Hierbij doen wij een maximale inspanning om ons niet te laten verleiden mee te werken aan een tweedeling tussen de voor en tegenstanders van de te plaatsen windturbines. Wel zullen wij een maximale inspanning doen de ontwikkelingen te volgen en onze inwoners te informeren en of te raadplegen over wat ons mogelijkerwijs te wachten staat. Het is aan de inwoners wat zij hier mee willen doen. Verzet plegen of accepteren. Dit doen wij omdat bewoners door de overheid en projectontwikkelaars alleen maar geïnformeerd worden en dat inspraak en zeggenschap niet aan de orde is. Er is geen representatieve communicatie met de inwoners. Graag zouden wij met de overheid willen samenwerken, maar dat is erg moeizaam. Een voorbeeld is dat wij op 20 april 2018 de gehele gemeenteraad van Delfzijl hadden uitgenodigd en dat alleen de oppositiepartijen aanwezig waren. De gehele coalitie schitterde door afwezigheid en heeft een kans laten liggen om met inwoners in gesprek te gaan. Te voelen wat er bij u leeft interesseerde hun blijkbaar niet. In deze brief willen wij een paar punten belichten, t.w.:  Wat ons te wachten staat en mogelijke gezondheidsschade  Leefbaarheid in ons gebied  Compensatie voor geleden schade Wat staat ons mogelijkerwijs te wachten? Wordt de provincie Groningen één grote energiestekker voor Nederland en daarbuiten! Wat betekent dit voor onze provincie en haar bevolking? Ondanks of er wel of geen draagvlak bij de bevolking is, zijn er signalen dat grote delen van het Groningse platteland vol gezet worden met torenhoge windturbines. Plannen hiervoor zijn volgens betrokken inwoners in een gevorderd stadium. De bestendige praktijk is dat de burgers wel worden geïnformeerd, maar er wordt niet met hun gecommuniceerd. De bouwkosten en subsidies voor projectontwikkelaars zullen mede door de gedupeerde Groningers moeten worden opgebracht in ruil voor zoethoudertjes zoals gebiedsfondsen en het herstellen van achterstallig onderhoud in “windmolendorpen”. Zaken die niet getroffen dorpen zo uit het gemeentebudget krijgen. Wat betekent dat?  Bewoners trekken weg, de provincie wordt onleefbaar, en er ontstaan spookdorpen.  Woningen worden heel moeilijk te verkopen.  Het door windturbines veroorzaakte laagfrequente “onhoorbare” geluid kan gezondheidsrisico’s toenemen, de kwaliteit van leven afnemen en de zorgkosten toenemen.  Na een aantal jaren zal de overheid er niet meer om heen kunnen om de volgende veelgehoorde standaard dooddoener te publiceren:  De gezondheidsproblemen van de inwoners, veroorzaakt door windturbines, zijn helaas nogal wat groter dan destijds gedacht. Mocht u denken dat het allemaal wel zal meevallen, dan vergist u zich. Weidsheid dé identiteit van Groningen Wie Groningen zegt, zegt weidsheid. Driekwart hemel en een wijde, verre blik. Een grenzenloze ruimte. Zo was het. Zo zal het niet blijven. De identiteit van Groningen wordt bedreigd. Een woud van windmolens zal straks die blik vervuilen. Het Groninger platteland wordt steeds meer een industriële ruimte die opgevuld moet worden. Die dumping gaat niet alleen gepaard met lelijkheid en lawaai maar vooral met onverschilligheid naar de mensen die zo dom zijn op het platteland te gaan wonen. Het landschap is voor de plattelander zijn tweede huis. Mensen wonen graag op een plek waaraan ze zich kunnen hechten. Wie het landschap berooft van zijn identiteit haalt de ziel eruit. Wie het landschap volplempt met windmolens en hoogspanningskabels deelt een klap uit in het gezicht van al die Groninger dorpen. Stop de verloedering van Groningen. Stop die brute aanslag op dat authentieke Groninger landschap. Handen af van het Groningse platteland! Compensatie voor geleden schade Als we alles bij elkaar optellen geeft dat schade aan ons gebied. De vraag is of wij voor de tweede keer schade moeten lijden! Wij begrijpen als geen ander dat er op energiegebied wat moet veranderen. Als wij vragen hebben over de “windturbine-invasie” krijgen we al snel te horen: jullie zijn voor schone energie, maar niet in jullie achtertuin. Ons antwoord is duidelijk. Nee niet in onze achtertuin, want in de voortuin staat onze woning met aardbevingschade. Schade die zeer moeizaam of niet wordt gerepareerd. De vraag is: mag deze beker aan ons voorbijgaan De ons bekende compensatie is een doekje voor het bloeden. Gebiedsfondsen, energiecoöperaties en of dorpsmolens. Dit staat in geen enkele verhouding met de waardevermindering van onze huizen, de aangetaste leefbaarheid van onze omgeving en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen. Als uitkoopregelingen en of waardegarantieregelingen voor onze woningen voorgesteld worden dan zijn de politiek en of de ontwikkelaars niet thuis. Het is niet eens bespreekbaar. Hoe nu verder? Wij zullen de bevolking informeren over de ontwikkelingen en gaan in de komende periode plannen ontwikkelen hoe wij deze problematiek op de agenda krijgen. Maar vooral vinden wij het belangrijk wat u als burger daar van vindt. Namens het “Burgerinitiatief Zuidelijke dorpen onder Delfzijl”. Albert Brons Wagenborgen; Pieter de Jong Meedhuizen; Ewald Wels Woldendorp; Cees Stolk Nieuwolda; Jan Wierenga Meedhuizen. Als u geïnteresseerd bent in ons initiatief en ons wilt steunen kunt u dit kwijt en of berichten via ons mailadres, t.w.: burgerinitiatiefdelfzijl@gmail.com