Agenda

Bijen-project

De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) is een project gestart om (wilde) bijen meer kans te geven in onze omgeving. Er is een samenwerking gaande met de gemeente, Staatsbosbeheer,  Landschapsbeheer om dit te realiseren. Dorpsbelangen ondersteunt dit graag en doet mee met de werkgroep, samen met enkele enthousiaste vrijwilligers van het dorp. OBS Letterwies doet ook mee. Het plan is Nieuwolda ‘bijenrijker’ te maken wat ten goede komt aan de natuur, bijvoorbeeld door bijenvriendelijke planten en bomen een plek te geven, de leefomgeving aan te passen (dood hout). Google heeft als bedrijf een bescheiden budget ter beschikking gesteld. Presentatie bijen-app op 27 maart 2020 Op 27 maart wordt de bijen-app officieel in gebruik genomen. Dit zal zijn op een vrijdagmiddag in de Klinker. In de app vindt u informatie en tips over hoe het beste de omgeving bijenvriendelijk te maken. Ook is dit interactief doordat er de mogelijkheid is om zelf aan te geven wat men in de omgeving gedaan heeft aan het bijvriendelijk maken. Als u zich nog wilt aanmelden voor de werkgroep kan dat altijd. Laat het weten.