01-10-2018

Proeftuin aardgasvrij

Subsidie voor aardgasvrij maken Nieuwolda en Wagenborgen Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie van ruim 4,5 miljoen euro toegekend gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag laten weten. De dorpen gaan de subsidie gebruiken voor de overstap naar biogas. Website rijksoverheid.nl noemt: 120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten Nieuwsbericht | 01-10-2018 | 10:45 Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met het programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Kaart: 27 gemeenten met 'proeftuinen' aardgasvrije wijken (zie website). Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen. Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro). Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Gemeenten kunnen daar in bijzondere omstandigheden een uitzondering op maken. Bijvoorbeeld als een project vertraging zou oplopen of als aardgasvrij op een bepaalde locatie (nog) niet mogelijk is. van website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120- miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije- wijken-in-27-gemeenten
17-09-2018
17-09-2018
17-09-2018
  Nieuws

                                         14-11-2019

Nieuwborgen.net: positieve

energie op goedbezochte

dorpsavond.

Op 14 november is in ’t Trefpunt onder leiding van Jetta Post (bekend van RTV Noord) door inwoners van vooral Nieuwolda actief meegedacht over het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen, oftewel Nieuwborgen.net. Met ruim 100 aanwezigen is in een goede sfeer gesproken over kansen, risico’s en voorwaarden van het project. De soms kritische, maar vooral inhoudelijke vragen zijn goed beantwoord door de diverse deskundigen. Voorzitter van Dorpsbelangen, Teddy Rozeveld, tijdens de avond: “Het is een kans om Nieuwolda klaar te maken voor de toekomst. De rol van ons bestuur is nu dat we zeker willen zijn dat alle inwoners betrokken worden bij het plan.” Een aantal inwoners heeft zich tijdens de avond gemeld om aan het vervolg mee te doen. Op verschillende manieren wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Nieuwborgen.net. Heeft u zelf vragen, opmerkingen óf wilt u ook mee doen? Meld u dan via: - de website nieuwborgen.net - een bericht naar info@nieuwborgen.net - of contact met dorpsbelangen Samen geven we Nieuwolda positieve energie!

Bijen-project

De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) is een project gestart om (wilde) bijen meer kans te geven in onze omgeving. Er is een samenwerking gaande met de gemeente, Staatsbosbeheer,  Landschapsbeheer om dit te realiseren. Dorpsbelangen ondersteunt dit graag en doet mee met de werkgroep, samen met enkele enthousiaste vrijwilligers van het dorp. OBS Letterwies doet ook mee. Het plan is Nieuwolda ‘bijenrijker’ te maken wat ten goede komt aan de natuur, bijvoorbeeld door bijenvriendelijke planten en bomen een plek te geven, de leefomgeving aan te passen (dood hout). Google heeft als bedrijf een bescheiden budget ter beschikking gesteld. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en een zg. ‘bijen-app’ is nu gratis te downloaden op de mobiele telefoon. Hierin staat veel uitleg over de stappen die je kunt nemen voor een gezonde bijenomgeving. Laat u inspireren! Een installatiefile voor de android-mobiele-telefoons staat op: https://cdnbij.deontwikkelfabriek.nl/tester/bijerbij.apk (je opent deze via de Internet-browser op je mobiele telefoon)(voor een iphone is er nog geen link, binnenkort wel in de app-store, we houden u op de hoogte!)

Toch Windpark Delfzijl Zuid

Uitbreiding?

In februari hebben de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl bestuurlijk het besluit genomen om verder te gaan met het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Vorig jaar nog is dit project door de Raad van State afgeschoten. Nu hebben de initiatiefnemers hun plannen aangepast en wordt alsnog geprobeerd 16 extra, circa 200m hoge windmolens te realiseren ten noorden van Nieuwolda. Zowel de gemeente Oldambt als Dorpsbelangen zijn ook tegenstander van deze vernieuwde plannen. Door deze uitbreiding komen in dit gebied teveel en te grote windmolens met een te grote impact op de omliggende dorpen en het landschap. Natuurlijk is de energietransitie een grote, belangrijke opgave, maar niet op deze manier. Als Dorpsbelangen beraden we ons op de te ondernemen stappen. We werken daarvoor samen met onder andere Stichting Oldambt Windmolenvrij, Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar en Stichting Landschap Oldambt. Het ontwerp van de vergunning en het bestemmingsplan zijn vanaf de week van 24 februari 2020 ter inzage gelegd, ook in Nieuwolda, waarschijnlijk in de Bibliotheek in ’t Hamrik. Ook u kunt individueel of gezamenlijk uw zienswijze indienen op deze stukken. Over de het verdere verloop houden we u op de hoogte.

November 2019

Nieuwolda en Nationaal

Programma Groningen (NPG)

Nieuwolda en Nationaal Programma Groningen Als inwoners van Nieuwolda kunnen we meedenken om invulling te geven aan het Nationaal Programma Groningen (NPG). Voor de gemeente Oldambt is eerst 22 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor de hele provincie 100 miljoen euro beschikbaar voor Toukomst (grotere projecten voor de toekomst van Groningen) en 25 miljoen euro voor bewonersinitiatieven onder de € 10.000. Iedereen kan nu ideeën indienen voor Toukomst. Dorpsbelangen heeft hiervoor goede uitgangspunten in de Dorpsvisie, het versterken van onderling contact en verbeteren van fiets- en wandelpaden. Voor Nieuwolda hebben we, op een ander belangrijk thema, inmiddels een eerste idee ingediend, samen met de Verenigingen Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold: zwaar vracht- en landbouwverkeer in de dorpen beperken en toegang tot bedrijven en werk versterken door realisatie van de aansluiting van de Oudlandseweg op de Gereweg (N362). In Oldambt worden op verschillende momenten en manieren inwoners betrokken bij het opstellen van het lokale plan van aanpak NPG én voor Toukomst. Voor de wijk- en dorpsorganisaties heeft de eerste samenkomst plaatsgevonden in februari. De mensen uit deze organisaties hebben in gemengde groepen over de verschillende thema’s uit het NPG gesproken en voorstellen gedeeld. Heb je zelf ideeën? Laat het ons weten. Samen kunnen we meer voor Nieuwolda! Voor meer informatie kijk op onze website of kom naar het inloopspreekuur. Website gemeente: https://www.gemeente-oldambt.nl/in- oldambt/news/oldambt-gaat-aan-de-slag-met-plannen-voor-npg-geld Ideeën voor Toukomst: https://www.toukomst.nl/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7jCNeJ0gRw UyTZO-FdJHKcGcNqn_hFfU0dGy2-XRz5_zqoKEBPwrWUaAsEWEALw_wcB
November 2019
                                                Februari 2020 
                                  Februari 2020