Bijdrage in de editie van juni 2021

Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is.

 

Volkstuin in Nieuwolda

Het terrein aan de Molenhorn (een ruime hectare) is van de gemeente en is al jaren aangewezen als volkstuin. Dit wordt echter nu slechts voor een klein gedeelte gebruikt. Ook andere volkstuinen binnen de gemeente worden herbeoordeeld naar (nieuwe) aanbesteding.

Er hebben zich verschillende geïnteresseerden gemeld. Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met de gemeente, de initiatiefnemers en Dorpsbelangen, welke goed is verlopen. Ook Groninger voedseltuinen is erbij betrokken. Zij staan voor natuurbewust groente en fruit verbouwen. Het voorlopige plan is een voedseltuin/bos verder te ontwikkelen op het terrein. Als er meer gegadigden zich melden is dat ook erg welkom. Laat het ons weten!

Groenvoorziening

Alweer even geleden heeft de gemeente besloten, mede vanwege noodzakelijke bezuinigingen, maar ook vanwege het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, om minder aan de verzorging van het groen te doen. Op de website van de gemeente staat uitgelegd dat verschillende gebieden in de gemeente zijn onderverdeeld in drie onderhoudsniveaus. Dat houdt in dat sommige gebieden vaker worden aangepakt dan andere gebieden. Voorbeelden van het zg nivo A zijn begraafplaatsen of het Rosarium in Winschoten. Andere gebieden krijgen minder aandacht. Maar dat betekent niet dat er niets mogelijk is. Aangeven bij de gemeente dat er een teveel aan onkruid is kan wel degelijk. Anderzijds kunnen bewoners ook meer zelf doen. Bij Dorpsbelangen komen soms ook meldingen binnen. Daarom proberen we een middenweg te vinden, enerzijds aangeven bij de gemeente, anderzijds via initiatieven van bewoners. De komende weken zullen we knelpunten inventariseren. Als u vragen of een melding heeft kunt u dat ook aangeven.

Versoepelingen Coronamaatregelen

De afgelopen weken hebben er weer meer versoepelingen rond de coronamaatregelen kunnen plaatsvinden. We hopen dat het de komende weken en maanden nog verder versoepeld kan worden en er nog meer mogelijk wordt. Bijvoorbeeld om meer te organiseren in het dorp. Als u plannen heeft kunt u nog steeds een bijdrage aanvragen bij Dorpsbelangen. Laat het ons weten!

Meedenken met Dorpsbelangen?

Als u zich aangesproken voelt tot een of meerdere onderwerpen, hebt u wensen of suggesties voor ons dorp?
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Dorpsbelangen!

Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl
telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)