info@dorpsbelangen-nieuwolda.nl

werkzaamheden

Dorpsbelangen
Nieuwolda

werkzaamheden

Financiën

Dorpsbelangen heeft een jaarlijks budget van rond de 5000 euro per jaar, verkregen van de gemeente.
Waarbij we zg leefbaarheidsgelden kunnen uitgeven maar ook organisatiegelden hebben.

Zo besteden we bijv. geld aan:

Vergaderingen, verenigingsavonden, activiteiten…

In de afgelopen jaren was dat bv aan:

  • Koningsspelen
  • Uitvoering sv Oldambt
  • Kinderspelweek
  • Dorpsfeest
  • Sinterklaasintocht
  • Dierenborg
  • Bibliotheek Uitleenpunt

Heeft u dit jaar een activiteit voor het dorp? Vraag dan na hoe u een bijdrage van ons kunt ontvangen!

 

werkzaamheden

Projecten

\

NIEUWBORGEN

\

AARDBEVINGEN/ GASWINNINGS-PROBLEMATIEK

Lopend project. Zorgen inventariseren en informatie inwinnen bij bewoners. Contacten o.a. met gemeente.

\

DIERENBORG

Dorpsbelangen denkt mee en ondersteunt Stichting Nieuwolda hierin.

\

PLUKTUIN

Nieuw plan is ingediend door particulier initiatief, ondersteund door Dorpsbelangen. Is actief.

\

NETWERK

Verenigingenavonden organiseren met contacten met verenigingen in het dorp, plan: 1-2 jaarlijks laten terugkeren.

\

BESTUUR en STATUTEN

Aanpassing van de statuten door een nieuw huishoudelijk reglement.

\

VANDALISME en OVERLAST

Contacten onderhouden met wijkagent.

\

JEUGD

Ontwikkeling jeugdsoos en speeltuin Menterwoldeweg.

HEEFT U INSPIRATIE, WENSEN of SUGGESTIES?

(Tips voor ons dorp, wat moet er anders? Wat moet er beter?)

 

Laat het ons weten!

Én: we zoeken nog nieuwe bestuursleden!!!

Vindt u het leuk om mee te denken voor het dorp?
Meldt u aan bij een van de bestuursleden!!