werkzaamheden

Dorpsbelangen
Nieuwolda

werkzaamheden

Financiën

Dorpsbelangen heeft een jaarlijks budget van rond de 5000 euro per jaar, verkregen van de gemeente.
Waarbij we zg leefbaarheidsgelden kunnen uitgeven maar ook organisatiegelden hebben.

Zo besteden we bijv. geld aan:

Vergaderingen, verenigingsavonden, activiteiten…

In de afgelopen jaren was dat bv aan:

  • Koningsspelen
  • Uitvoering SV Oldambt
  • Kinderspelweek
  • Dorpsfeest
  • Sinterklaasintocht
  • Dierenborg/ ’t Veldje
  • Bibliotheek Uitleenpunt Hamrik
  • Stichting Oorlogsverhalen Nieuwolda

Heeft u dit jaar een activiteit voor het dorp? Vraag dan na hoe u een bijdrage van ons kunt ontvangen!

 

werkzaamheden

Projecten

\

Versterkingslint Nieuwolda, Nieuw- Scheema/'t Waar

Lopend project. Versterkingsgelden die het lint van Nieuwolda-Oost tot Nieuw – Scheemda ’t Waar een upgrade moet geven op door de bewoners aangedragen onderwerpen. Hier eis een concept keuzedocument opgesteld met daarin focuspunt in het dorp. Volgende stap is in werkgroepen (bewoners, ondernemers, Gemeente) de inhoud per focuspunt bepalen.

\

AARDBEVINGEN/ GASWINNINGS-PROBLEMATIEK

Lopend project. Zorgen inventariseren en informatie inwinnen bij bewoners. Contacten o.a. met gemeente.

\

VERKEER

Doorlopend project. Op verschillende plekken snelheidsmeting. Afgerond Kerkelaan bestemming. In de loop blijven met Gemeente en Provinciecontact over  aansluiting Hoofdweg West/Gereweg

\

Omnisport Verenigd Nieuwolda

Lopend project. Ambitiedocument opgested en aangeboden aan Wethouder. Inhoud wordt uitgewerkt in werkgroepen. Projectleider Klaas Bellinga

\

NETWERK

Verenigingenavonden organiseren met contacten met verenigingen in het dorp, plan: 1-2 jaarlijks laten terugkeren.

\

BESTUUR en STATUTEN

Aanpassing van de statuten door een nieuw huishoudelijk reglement.

\

VANDALISME en OVERLAST

Contacten onderhouden met wijkagent.

\

JEUGD

Ontwikkeling jeugdsoos en speeltuin Menterwoldeweg.

HEEFT U INSPIRATIE, WENSEN of SUGGESTIES?

(Tips voor ons dorp, wat moet er anders? Wat moet er beter?)

 

Laat het ons weten!

Én: we zoeken nog nieuwe bestuursleden!!!

Vindt u het leuk om mee te denken voor het dorp?
Meldt u aan bij een van de bestuursleden!!